Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern avança en la instal·lació de set punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimarts, ha aprovat l’expedient de contractació del contracte mixt d’obra i subministrament de 7 punts de recàrrega semi ràpids de 22 kw, amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat amb aquest tipus de transport que evita els combustibles fòssils.

El mateix òrgan de govern ha aprovat les bonificacions de la quota del servei educatiu i del servei de menjador per a les llars d'infants municipals per al curs 2023-2024. També desestimat el recurs de reposició presentat per l’empresa E. XXI contra l’acord de la Junta de Govern Local de 3 d’octubre de 2022 pel qual s’acordava la segona pròrroga extraordinària del contracte per la prestació del servei de les llars d’infants municipals El Cercolet i La Moixiganga.  

En la mateixa sessió s’han aprovat les justificacions presentades sobre els ajuts econòmics a dues empreses pel foment de la contractació i millora de l'ocupació. En canvi, s’ha iniciat el procediment per al retorn parcial de l’ajut econòmic per finançar les despeses del lloguer o hipoteca, subministraments a una empresa.

Relació d’acords aprovats

  • Resolució del recurs de reposició presentat per l’empresa E.XXI, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 3 d’octubre de 2022 pel qual s’acorda la segona pròrroga extraordinària del contracte per la prestació del servei de les llars d’infants municipals El Cercolet i La Moixiganga.
  • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic de foment de la contractació i millora de l'ocupació, així com del pagament de la despesa del 25% restant a l’empresa S.S., SL .
  • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic de foment de la contractació i millora de l'ocupació, així com del pagament de la despesa del 25% restant a l’empresa F. P.L. G.
  • Incoació del procediment de revocació parcial de l’ajut econòmic per finançar les despeses del lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis a C.
  • Aprovació de les bonificacions de la quota del servei educatiu i del servei de menjador per a les llars d'infants per al curs 2023-2024.
  • Aprovació de l’expedient de contractació del contracte mixt d’obra i subministrament de 7 punts de recàrrega semi ràpids de 22 kw.
  • Aprovació de l’adhesió a la primera pròrroga del contracte basat 2021.04-A02 en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya.