Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova vuit punts sobre Urbanisme i la justificació de la subvenció a l’Associació teatral Els Pastorets de Sitges

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha tingut un marcat caràcter d’àmbit urbanístic, ja que s’han aprovat vuit punts relatius a aquesta àrea. Concretament, han avançat 6 llicències d’obra major i una altra ha estat denegada.

El mateix òrgan de govern també ha aprovat la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació teatral Els Pastorets, per a la difusió de les tradicions populars durant l’any 2022. Finalment, també s’ha acceptat l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i el Col·legi de Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya per a la realització i celebració dels Premis Impacte i Nit de la Comunicació a Sitges.

Relació d’acords aprovats 

 • Desestimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 12/2023.
 • Desestimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 17/2023.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Maria Massip Izábal, 6. 
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Maria Massip Izábal, 16. 
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Maria Massip Izábal, núm. 18, parcel·la 31.3 del Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Maria Massip Izábal, núm. 22, parcel·la 31.1 del Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la llicència per a la legalització d’obres i les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Tacó, 6.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la reforma i ampliació d’un habitatge, sense divisió horitzontal, situat al carrer Major núm. 5 2n 2a i 2n 3a.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Irla, 116, parcel·la 19.5 del Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Denegació de la llicència d’obra major per a canvi d’ús de local a 3 habitatges a l’edifici situat al carrer de la Marina 4, esc.6, 1 porta 7.
 • Aprovació de la bonificació del 95% de la taxa per a la tramitació administrativa d’activitats, corresponent al canvi de titularitat a l’aparcament ubicat al carrer de Felip Font i Falp, 61-67.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació teatral Els Pastorets, per a la difusió de les tradicions populars durant l’any 2022. 
 • Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i el Col·legi de Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya per a la realització i celebració dels Premis Impacte i Nit de la Comunicació.