Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova inicialment el projecte d’urbanització del sector PPU-5, La Granja II  i les llicències per a la Fira-Mercat de tardor-hivern.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat les llicències per als 20 paradistes que formaran part de la Fira-Mercat de tardor-hivern 2023 d'artesania i regals, amb la pertinent taxa d’ocupació d’espai públic que hauran d’abonar.

Igualment, s’ha renovat la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges amb l’ONG Ocularis, de manera que aquesta entitat sense ànim de lucre rebrà una subvenció de 6.500€ per ajudar a desenvolupar un projecte per contribuir a millorar la salut ocular i reduir la ceguesa a l’Àfrica Occidental, especialment la de la infància. L’entitat amb qui col·labora l’Ajuntament forma els professionals de la zona en les diferents especialitats de la salut visual.

En l’àmbit d’Urbanisme i Territori, s’ha fet l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector PPU-5, La Granja II i s’han concedit cinc llicències.

Relació d’acords aprovats 

 • Desistiment de l'expedient de reclamació per responsabilitat de l'administració RRPA 25/2023.
 • Desistiment de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial de l'administració RRPA 26/2023.
 • Desistiment de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració RRPA 29/2023.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei de manteniment d’un aplicatiu integral de Seguretat ciutadana.
 • Aprovació de l’expedient de contractació per a la prestació del servei de publicació d’informació municipal.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis de manteniment i reparació de tractors de l'Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de concessió de llicències per parades a la Fira-Mercat de tardor-hivern 2023 d'artesania i regals.
 • Aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a Ocularis Associació, any 2023 i del seu conveni regulador.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al carrer del Castellot, 29 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’onze habitatges unifamiliars en filera situats al carrer de Salvador Robert i Raventós, 2.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a l’Avinguda Puig d’en Boronet, 12.
 • Aprovació de la concessió de llicència de divisió horitzontal de l’edifici d’habitatges plurifamiliar situat al carrer de Sant Pau, 11.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’enderroc d’edificacions aïllades situades a l’Avinguda del Mestre De Falla, 16-38.
 • Aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector PPU-5, La Granja