Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern avança en la convocatòria per la gestió delegada del Servei d’Intervenció sòcioeducativa.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat les condicions reguladores i els terminis de la convocatòria de la gestió delegada del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), amb l’objectiu que es posi en funcionament aquest any 2023 i quedi resolta la gestió delegada d’aquest servei fins un màxim dels pròxims 10 anys. El Servei d’Intervenció Socioeducativa - Centre Obert és un servei de la cartera de Serveis Socials que té com a objectiu la prevenció i la intervenció davant situacions de risc en què es troben els infants i adolescents, a través de serveis socioeducatius preventius que donin resposta a les necessitats dels infants, adolescents i les seves famílies de manera adequada amb la seva edat, i mitjançant un treball individual, grupal i comunitari.

El mateix òrgan ha aprovat l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de material d’escenotècnia per a L’Escorxador - Centre d’arts vives (carrer de Joan Maragall, 36 de Sitges).

 

Relació d’acords aprovats 

 • Desestimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 23/2023
 • Desestimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 60/2022
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament amb instal·lació de l’enllumenat decoratiu de Nadal per a la via pública.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i semafòriques i de les instal·lacions associades del municipi de Sitges.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt del subministrament amb instal·lació de diferent material d’escenotècnia per a L’Escorxador - Centre d’arts vives (carrer de Joan Maragall, 36 de Sitges).
 • Aprovació de l’expedient de contractació de servei de traduccions.
 • Aprovació del protocol per a la tramitació i gestió d’objectes perduts dipositats a les dependències de la Policia local de Sitges.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Grup Pessebrista Sitges, per a la difusió i organització del Concurs de pessebres durant l’any 2022.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’enderroc d’edifici plurifamiliar entre mitgeres i annexos adjacents situat a l’Avinguda Alt del Vinyet, 4 (posteriorment amb el Carrer del pintor Pere Pruna) de Sitges.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al Carrer de Pere Pau Segarra núm. 9 cantonada Passeig del  Doctor Gaietà Benaprés núm. 29 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a l’Avinguda del Vinyet núm. 83 de Sitges i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de l'atorgament de la subvenció de suport educatiu 2023 a l'Escola Miquel Utrillo.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació.
 • Aprovació de la cinquena pròrroga i renúncia del conveni de cessió del despatx núm. 7 del Centre d’Empreses Creatives de Sitges.
 • Aprovació de les condicions reguladores i els terminis de la convocatòria de la gestió delegada del Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’Ajuntament de Sitges.