Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova les subvencions del 2023 per a l’entitat AMIS, la Fundació privada Entitat Tutelar del Garraf i Ocularis.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat les subvencions per al 2023 a l’Associació Més Inclusió Sitges (AMIS), per a la Fundació privada Entitat Tutelar del Garraf i per a l’associació Ocularis. En l’àmbit social, s’ha prorrogat el contracte de prestació del servei d’atenció a persones sense llar.

També s’ha aprovat la segona remesa de les bonificacions de les llars d'infants pels servei d'estada i menjador curs 2023-2024. Aquests preus socials per algunes persones usuàries que han acreditat la seva situació s’apliquen a La Moixiganga i El Cercolet d’entre les sol·licituds ja rebudes i amb efectes retroactius al setembre de 2023.

El mateix òrgan de govern ha aprovat la concessió de quatre llicències d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.  

Relació d’acords aprovats 

 • Aprovació de la primera pròrroga del contracte de prestació del servei d’atenció a persones sense llar.
 • Aprovació del desistiment de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració RRPA 31/2023.
 • Aprovació del desistiment de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració RRPA 34/2023.
 • Aprovació de les bonificacions de les llars d'infants pels servei d'estada i menjador curs 2023-2024 (segona remesa).
 • Aprovació de la liquidació de les bonificacions del servei d'estada de les llars d'infants i menjador de la llar d'infants La Moixiganga curs 2022-2023.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’Associació Més Inclusió Sitges (AMIS), per a l’any 2023 i del seu conveni regulador.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació privada Entitat Tutelar del Garraf per a l’any 2023 i del seu conveni regulador.
 • Aprovar la nova minuta del conveni regulador de la subvenció atorgada a Ocularis Associació per import de 6.500,00€, per l’any 2023
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer de Margarida Xirgú, 88, parcel·la 14.4 del Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de m Margarida Xirgú, 79, parcel·la 13.8 del Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació de canvi de nom.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Mossèn Norbert Font i Sagué núm. 17, parcel·la 26.2 del Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer de València núm. 9. i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la liquidació del cànon 2022 a SEAESITGES SL.