Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova les subvencions a Càrites per al Centre de distribució d’aliments i a l’Hospital de Sant Joan - Centre d’Interpretació de la Malvasia.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’atorgament d’una subvenció nominativa a Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per al manteniment i la compra d’aliments per al Centre de distribució d’aliments, per a l’any 2023, i del seu conveni regulador, amb un import de 112.856,89€. En la mateixa línia d’ajudes econòmiques, s’ha aprovat una subvenció de 20.000€ a l’Hospital de Sant Joan - Centre d’Interpretació de la Malvasia, per a la difusió del Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges, durant l’any 2023.

Relació d’acords aprovats 

  • Aprovació de l’aportació extraordinària de la liquidació de la Fundació cultural i esportiva del Casino Prado.
  • Aprovació de l’expedient del contracte mixt de subministrament, mitjançant lloguer, de cabines sanitàries portàtils i el servei de manteniment i neteja d’aquestes, per a esdeveniments de Cultura, Tradicions i Festes.
  • Aprovació de la concessió de la Llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Josep Irla, 84, parcel·la 7, illa 10 del Pla Parcial PPU1 La Plana Oest – Santa Bàrbara – V
  • Aprovació de la justificació de l'ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació (EXP: 4002-000009- 009284/2022).
  • Aprovació de la justificació de l'ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació (EXP: 4002-000017- 009406/2022).
  • Aprovació de la justificació de l'ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l'ocupació. (EXP: 4002-000077- 009677/2022).
  • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Hospital de Sant Joan - Centre d’interpretació de la malvasia, per a la difusió del Centre d’interpretació de la malvasia de Sitges, durant l’any 2023.
  • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per al manteniment i la compra d’aliments per al Centre de distribució d’aliments, per a l’any 2023, i del seu conveni regulador.