Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova l’adjudicació del contracte d’execució d’obres de  rehabilitació de l’edifici del Patronat de Sitges. El mateix òrgan ha aprovat l’inici del contracte per a la prestació dels serveis de prevenció i suport a la Policia Local en edificis municipals i actes amb gran afluència de públic a Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns a les instal·lacions municipals de Les Pruelles, ha aprovat l’adjudicació del contracte d’execució d’obres de  rehabilitació de l’edifici del Patronat de Sitges conjuntament amb la redacció del projecte executiu de les obres, per procediment obert simplificat, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la UE - Next Generation UE - Pla d’impuls a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública. Amb aquesta decisió, l’empresa que ha guanyat aquesta licitació té un mes per fer la redacció del Projecte d’obres i els treballs han d’estar executats en 8 mesos.

A la sessió de Junta de Govern Local d’avui també s’ha aprovat l’expedient que avança en la contractació de la prestació dels serveis de prevenció i suport a la Policia Local de Sitges, amb la custòdia, recepció, control d’accessos, protecció, vigilància i seguretat privada en edificis i equipaments municipals, i en actes públics i esdeveniments promoguts per l’Ajuntament. Aquest suport a la Policia Local vindrà delimitat en dos àmbits: el primer, serveis en edificis i equipaments municipals; i el segon, serveis en actes públics i esdeveniments. La Junta de Govern Local ha aprovat, per tant, l’obertura de la licitació i s’ha acordat la seva publicitat a la Plataforma Pública de Contractació.

L’òrgan de govern local també ha aprovat una segona modificació del contracte amb l’empresa adjudicatària de les llars d’infants municipals, per cobrir econòmicament la feina de les vetlladores durant tot el curs 2023-2024.  

Relació d’acords aprovats 

  • Aprovació de la desestimació de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 21/2023.
  • Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de prevenció i suport a la Policia Local de Sitges, amb la custòdia, recepció, control d’accessos, protecció, vigilància i seguretat privada en edificis i equipaments municipals i en actes públics i esdeveniments.
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de control periòdic de plagues.
  • Aprovació de la segona pròrroga del contracte basat en l’Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges (exp. CCS 2022 3) de la Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Hisenda - Comissió central de subministraments-, adjudicat a l’empresa Atlàntida Tours Viatges, SA.  
  • Aprovació de la segona modificació del contracte del servei consistent en la gestió i funcionament de les llars d’infants El Cercolet i La Moixiganga.
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte d’execució d’obres de  rehabilitació de l’edifici del Patronat de Sitges conjuntament amb la redacció del projecte executiu de les obres, per procediment obert simplificat, en el marc del Pla derecuperació, transformació i resiliència - finançat per la UE - Next Generation UE. Pla d’impuls a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública.
  • Aprovació de la tercera pròrroga del conveni de la cessió d´un despatx del Centre d’empreses creatives de Sitges a “Cornea Project Investments SL”.
  • Aprovació de la segona pròrroga del conveni de la cessió d’un despatx del Centre d’empreses creatives de Sitges al sr. MA. L. G.
  • Aprovació de la concessió de llicència d’enderroc d’edifici situat al carrer de Jaume Arbos i Tor núm. 13.