Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova encetar el procés per adjudicar cinc parades al Mercat Municipal.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l'obertura de la convocatòria per a l'atorgament de llicències temporals de cinc parades disponibles al Mercat Municipal. Aquestes parades tenen espais que van entre els 9,60 metres quadrats, de la més petita, i els 30,57 a la més gran. Les persones que hi vulguin optar han de presentar una sol·licitud mitjançant instància telemàtica, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges.

L’òrgan de govern local també ha aprovat la modificació del contracte per desenvolupar el projecte musical “Els instruments, companys d’escola” als centres educatius de Sitges. Aquest nou curs escolar, s’ha passat de 18 a 20 aules que faran aquest projecte, de manera que l’Ajuntament aportarà 7.180,74€ per cobrir el diferencial d’alumnat respecte el curs passat.

També en l’àmbit educatiu, s’han aprovat les bonificacions a les quals es podran acollir les persones que n’acreditin la necessitat per al servei d’estada i menjador d’aquest curs a les llars d’infants municipals El Cercolet i La Moixiganga.

Relació d’acords aprovats 

 • Aprovació de la primera modificació del contracte del servei integral d’educació musical per desenvolupar el projecte “Els instruments, companys d’escola” a les escoles de Sitges.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de patrocini i altres serveis del Sitges Convention Bureau (Sitges CB).
 • Aprovació de la primera i única pròrroga del contracte dels serveis de neteja de les dependències municipals.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció 2023 al Gremi d’Hostaleria de Sitges per la festa d’inici de temporada.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat a l’Avinguda dels garrofers, 88.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’enderroc de l’edificació existent i nova construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a l’Avinguda Camí dels capellans núm. 13 i aprovació de projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Ramon Dalmases, 49, parcel·la 6.8 Pla Parcial La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda PPU1 i aprovació de projecte executiu.
 • Aprovació de la primera pròrroga del conveni de la cessió d’un despatx del Centre d´Empreses creatives.
 • Aprovació de la revocació parcial de l’ajut de reactivació de petites empreses i persones autònomes d'alta al RETA amb antiguitat superior als 5 anys (exp: 4005-0003/2020).
 • Aprovació de la revocació parcial de l’ajut de reactivació de petites empreses i persones autònomes d'alta al RETA amb antiguitat superior als 5 anys (exp. 4005-0004/2020).
 • Aprovació de la revocació parcial de l’ajut de reactivació de petites empreses i persones autònomes d'alta al RETA amb antiguitat superior als 5 anys  (exp. 4005-2634/2020).
 • Aprovació de la revocació parcial de l’ajut de reactivació de petites empreses i persones autònomes d'alta al RETA amb antiguitat superior als 5 anys (exp. 4005-000001-002426/2020).
 • Aprovació de la revocació parcial de l'ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis.
 • Aprovació de la justificació i revocació parcial de l’ajut econòmic Foment de la contractació i millora de l'ocupació.  
 • Aprovació de la transmissió de la parada 19 del Mercat del dijous a Sitges per jubilació del seu titular.
 • Aprovació de la transmissió de la parada 22 del Mercat de dijous a Sitges.
 • Aprovació de l'obertura de la convocatòria per a l'atorgament de llicències temporals de parades disponibles al Mercat municipal.
 • Aprovació de les bonificacions de les llars d'infants pels servei d'estada i menjador del curs 2023-2024 (3a remesa).
 • Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat per al desenvolupament del projecte Far, des del curs 2023-2024 al 2026- 2027 (instituts públics).