Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprovala continuïtat del servei de consultoria per gestionar fons Next Generation i la instal·lació de set nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la primera pròrroga (per 6 mesos) del contracte de serveis de consultoria per a la gestió de projectes del fons Next Generation EU. L’Ajuntament estima que continua sent necessària la prestació del servei de consultoria per l’assistència tècnica i assessorament a l’Ajuntament per monitoritzar totes les actuacions necessàries per dissenyar, avaluar i gestionar els projectes mes idonis per participar en les inversions promogudes pel Fons NGEU.

Dins de l’àmbit de la sostenibilitat i la transició ecològica, la Junta de govern ha tirat endavant l’adjudicació del contracte mixt d’obra i subministrament de set punts de recàrrega semi ràpids de 22 kw. Amb aquesta aposta, el govern de la vila referma la seva voluntat de potenciar els vehicles no contaminants.

La mateixa sessió del govern ha aprovat la contractació mixta del subministrament i instal·lació de mobiliari per a l’Espai Jove de Sitges. Això suposa que aquestes dependències municipals renovaran tant la planta baixa com la primera planta.

Relació d’acords aprovats 

 • Aprovació de l’expedient de la contractació mixta del subministrament i instal·lació de mobiliari pera l’Espai Jove de Sitges.
 • Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de consultoria per a la gestió de projectes del fons Next Generation
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament de lloguer (instal·lació i retirada) i servei de manteniment i neteja de cabines sanitàries (wc) a les platges de Sitges 2023-2026.
 • Aprovació de la primera i única prorroga del contracte consistent en la prestació de serveis postals per a l’Ajuntament de S
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt d’obra i subministrament de 7 punts de recàrrega semi ràpids de 22 kw.
 • Aprovació de l'atorgament i la justificació de la subvenció de suport educatiu de 2023 per a l'Escola Maria Ossó.
 • Aprovació de la resolució del procediment de protecció de la legalitat urbanística en relació a la instal·lació d’una estructura metàl·lica fixa autoportant no legalitzable sobre la coberta de l’edifici en situació de volum disconforme situat en el corraló de Can Falç núm. 8 de S
 • Aprovació de la concessió de llicència d’enderroc de l’edificació existent i nova construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d’habitatges i local en planta baixa situat al carrer del Marquès de Mont-roig, 7-9 i aprovació de projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de Margarida Xirgu, 60, parcel·la 5, illa 8 del pla parcial PPU1 La Plana Oest – Santa Bàrbara – Vallpineda i aprovació de projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Margarida Xirgu, 58, parcel.la 4 illa 8 del pla parcial PPU1 La Plana Oest – Santa Bàrbara – Vallpineda i aprovació de projecte executiu.
 • Aprovació de la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu, per a la cobertura d´una plaça vacant de tècnic mitjà d’educació i borsa de treball.
 • Aprovació de la revocació parcial de l'ajut de reactivació de petites empreses i persones autònomes d'alta al RETA amb antiguitat superior als 5 anys. 
 • Aprovació de la justificació de l'ajut per fomentar la contractació i la millora de l'ocupació.