Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova la justificació de la subvenció al Casino Prado Suburense per a la rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat la justificació de la subvenció per concessió directa al Casino Prado Suburense per a la rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials. Aquesta subvenció té com a objectius millorar la seguretat, el confort, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis, equipaments i béns locals amb valors patrimonials; garantir la pervivència o l’adequació per a ús públic del patrimoni arquitectònic local i, en el cas de jaciments arqueològics, donar valor i difondre les restes arqueològiques que formin part d’un projecte. L’Ajuntament dona així suport a les entitats centenàries de la vila per tal que puguin adequar les seves instal·lacions. La junta també ha aprovat el compte justificatiu de la subvenció a la mateixa entitat per a l'organització de l'Open Internacional d'Escacs de l’any 2023.

L’òrgan municipal ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Sitges a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya i l’adjudicació del contracte, lot 12, a l’empresa Tuv Rheinland Ibérica, per a la realització de les inspeccions d’ascensors fins el 31 de desembre de 2024.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2020.02) i adjudicació del contracte basat lot 12: servei d’inspecció de tècniques reglamentàries d’aparells elevadors.
  • Aprovació de la desestimació del recurs de reposició vers l'acord de junta de govern local de 29/12/23 que desestima l'expedient RPA núm. 39/2023.
  • Aprovació de la desestimació del recurs de reposició vers l'acord de junta de govern local de 29/12/23 que desestima l'expedient RPA núm. 40/2023.
  • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció nominativa al Casino Prado Suburense per a l'organització de l'Open Internacional d'Escacs any 2023.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa al Casino Prado Suburense per a la rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.
  • Aprovació de la resolució per la qual s'acorda la modificació no substancial de la llicència ambiental municipal concedida a la mercantil Prezero España S.A.
  • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000030-008632/2023).
  • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000016-007718/2023).
  • Aprovació. de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000019-007808/2023).
  • Aprovació de la incoació de l'expedient de revocació de llicència de la parada 3 del mercat municipal per impagament reiterat de les taxes corresponents al manteniment de la parada.