Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova la justificació de la subvenció nominativa de 8.000 euros a Grup Estudis Sitgetans per a la difusió de l'art, el folklore i la cultura sitgetana durant l’any 2023.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat la justificació de la subvenció nominativa de 8.000 euros a Grup Estudis Sitgetans per a la difusió de l'art, el folklore i la cultura sitgetana durant l’any 2023 i la subvenció de 1.000 euros a l’entitat Amical Mauthausen per a la difusió i sensibilització sobre els valors democràtics i els drets humans durant l’any passat.

L’òrgan municipal també ha aprovat la primera i única pròrroga del contracte amb Sorigué, SAU de servei de manteniment d’obra civil a la via pública del municipi de Sitges, pel període comprès entre el 5 de maig de 2024 i el 4 de maig de 2025.

La Junta ha portat a aprovació l’expedient de contractació del servei de manteniment bàsic, revisió ITV i reparació de les averies dels vehicles que conformen la flota de motocicletes i ciclomotors municipals de l’Ajuntament de Sitges. En aquest sentit, ha aprovat l’obertura de la licitació i ha acordat la seva publicitat a la Plataforma Pública de Contractació.

També ha quedat aprovada l’adjudicació del contracte de subministraments de productes de suport per a la promoció i difusió (marxandatge) de Sitges a l’empresa Kauri Sportwear SL.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la primera i única pròrroga del contracte del servei de manteniment d’obra civil a la via pública de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment bàsic, revisió ITV i reparació de les averies dels vehicles que conformen la flota de motocicletes i ciclomotors municipals de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministraments de productes de suport per a la promoció i difusió (marxandatge) de Sitges.
 • Aprovació de la desestimació del recurs de reposició vers l'acord de Junta de Govern Local de 05/02/24 que desestima l'expedient RPA núm. 37/2023.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Margarida Xirgu, 46, parcel·la 5.6 del Pla Parcial La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici plurifamiliar en testera per a 12 (dotze) habitatges situats al carrer Alt del Vinyet 2-6 / carrer Pintor Pere Pruna 1-3.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció de dotze naus industrials adossades, situades al carrer Drets Humans, polígon 13 parc. 29 (pau-27 Mas Alba).
 • Aprovació de la denegació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció de dos blocs d’habitatges, locals, aparcaments, trasters i piscina situat a l’avinguda Camí dels Capellans, 93 – carrer Isidor Cartró Robert, 13.
 • Aprovació del desistiment sol·licitat en data 19 de gener de 2024 amb núm. de registre d’entrada e\001729-2024 de la llicència d’enderroc d’un edifici situat al carrer Espalter núm. 25.
 • Aprovació del desistiment sol·licitat en data 19 de gener de 2024 amb núm. de registre d’entrada e\001729-2024 de la llicència d’oba major per a la construcció d’edifici destinat a hotel 1* situat al carrer Espalter núm. 25.
 • Aprovació de la correcció d’errada a l’acord de JGL de 5/02/24 referent a l’anul·lació de les liquidacions de la llicència d’obra major de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Josep Irla, 116.
 • Aprovació de la correcció d’errada a l’acord de JGL de 25/09/23 de denegació de la llicència d’obra major per a canvi d’ús de local a 3 habitatges a l’edifici situat al carrer de la Marina 4, esc.6, 1 porta 7.
 • Aprovació de la suspensió de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector modificació puntual del poum a l’àmbit PPU5 La Granja II.
 • Aprovació de la resolució del procediment de reintegrament a una beneficiària de la convocatòria de prestacions d’ajuts municipals al lloguer 2022-2023.
 • Aprovació de la segona pròrroga del conveni de la cessió d´un despatx del Centre d´Empreses Creatives (mòdul 8) a Roccomotion SL.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a Grup Estudis Sitgetans per a la difusió de l'art, el folklore i la cultura sitgetana durant l’any 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a Amical Mauthausen per a la difusió amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els valors democràtics i els drets humans durant l’any 2023.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de caporal de la Policia Local.