Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova els comptes justificatius de les subvencions atorgades al Club Bàsquet Sitges i a l’Agrupació de Balls Populars per l’exercici de l’any 2023.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat el compte justificatiu de la subvenció atorgada al Club Bàsquet Sitges, per un import total de 12.315,26 euros, destinada a finançar l’activitat esportiva de l’entitat i a fomentar l’esport escolar i federat durant l’any 2023.

La junta també ha aprovat el compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Agrupació de Balls Populars per import de 12.000 euros, per a la difusió de la cultura popular i tradicional sitgetana.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació del desistiment de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració RRPA 47/2023.
  • Aprovació de la concessió de llicència d’enderroc de l’edificació entre mitgeres situada al carrer Illa de Cuba, 28.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’un edifici plurifamiliar de 8 habitatges entre mitgeres situat al carrer Illa de Cuba núm. 28 i aprovació del projecte executiu.
  • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 17, soterrani -1 de l’aparcament soterrat de l’avinguda Sofia.
  • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció per al foment de l’esport escolar i federat Club Bàsquet Sitges de l’any 2023.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Agrupació de Balls Populars per a la difusió de la cultura popular i tradicional sitgetana per l’exercici 2023.
  • Aprovació de la transmissió de la parada 4 del mercat de dijous a Sitges per jubilació del seu titular.
  • Aprovació de la transmissió de la parada 27 del mercat de dijous a Sitges per jubilació del seu titular.
  • Aprovació de la transmissió de la parada de fruita i verdura ecològica del mercat de dissabte a Sitges per baixa voluntària del seu titular.