Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova la convocatòria d’atorgament d’ajuts individuals per a la realització d’activitats de lleure per aquest estiu.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat la convocatòria d’atorgament d’ajuts individuals per a la realització d’activitats en el lleure educatives, esportives, culturals, musicals i artístiques per a l’estiu 2024. La finalitat dels ajuts és que l’educació no formal i de lleure sigui accessible per a tothom i no sigui entesa com a complementària, sinó com a fonamental en qualsevol procés d’aprenentatge i de socialització. Les persones beneficiàries són els infants i joves de 3 a 18 anys. El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 de juny al 22 de juliol.

La JGL també ha aprovat la convocatòria dels ajuts econòmics destinats a fomentar l'emprenedoria i la creació de noves empreses per l’any 2024. Aquest ajut té com a objectiu donar suport a les persones que decideixen iniciar i desenvolupar la seva activitat econòmica com a treballadores autònomes al municipi de Sitges. Podran sol·licitar l’ajut aquelles empreses constituïdes o treballadors autònoms que hagin engegat la seva activitat econòmica entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024. El termini de la presentació de la sol·licitud, una vegada publicada la convocatòria al BOPB, serà fins al 26 de juliol de 2024.

En l’àmbit de la regidoria de tradicions i festes, s’ha aprovat el programa oficial d’actes del Corpus 2024. Les activitats es desenvolupen enguany entre el 15 de maig i el 9 de juny, entre les quals destaquen l’elaboració de les Catifes de Flors, l’Exposició Nacional de Clavells i el Concurs de Balcons, Finestres i Façanes. La festivitat del Corpus està declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis d’allotjament i manteniment de determinats webs municipals de l’Ajuntament de Sitges i els seus components associats.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis d’una oficina tècnica per al suport en la gestió de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sitges en la convocatòria dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE – Next Generation EU.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament de vehicles en règim d’arrendament per la temporada de platges.
 • Aprovació de la primera pròrroga de la pòlissa d’assegurança d’assegurances (Exp. 2022.06), responsabilitat civil i patrimonial (lot 2).
 • Aprovació de la primera i única pròrroga del contracte de serveis per a la gestió, organització i desenvolupament del Festival d’Innovació en la Comunicació i la Publicitat - Sitges Next.
 • Aprovació de la primera i única pròrroga del contracte basat en l’acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2016.02), adjudicat a l’empresa Ald Automotive SA pel subministrament de dos vehicles amb modalitat de renting, sense opció de compra, per la brigada d’obres i manteniment de l’Ajuntament de Sitges (lot 3).
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques en el procés de selecció per a la cobertura d’una plaça vacant de tècnic mitjà (educació social) i 2 de tècnic mitjà (treball social).
 • Aprovació de l’estimació del recurs de reposició presentat en relació a la liquidació de garanties de paviments 2024/926, aprobada en Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2024 de la concessió de llicència d’enderroc d’edifici unifamiliar en testera situat al carrer Alt del Vinyet 2 (cantonada i posterior amb el carrer Pintor Pere Pruna), de Sitges.
 • Aprovació de l’estimació parcial del recurs de reposició presentat en relació a la liquidació 2023/5471, de garanties de paviments i a la liquidació 2023/5468, de taxa de legalització, aprovades en Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2023 de la concessió de llicència de legalització d’obres i les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer tacó, 6.
 • Aprovació de la convocatòria d’atorgament d’ajuts individuals per a la realització d’activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques_estiu 2024.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció d’organització d’esdeveniments esportius del Club de Futbol Blanca Subur any 2023.
 • Aprovació de l’adhesió al conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada dels productors de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
 • Aprovació del programa oficial d’actes de corpus 2024.
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000032-008635/2023).
 • Aprovació de la convocatòria dels ajuts econòmics destinats a fomentar l'emprenedoria i la creació de noves empreses any 2024.