Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova l’adjudicació del contracte pel servei de redacció d’un projecte per a la millora de l’enllumenat públic del Passeig Marítim de Sitges.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació del contracte pel servei de redacció d’un projecte per l’adequació de l’actual enllumenat públic del Passeig Marítim de Sitges, entre la zona de la Fragata i el Parc de Mar, a l’empresa GESA S.L, per un import total de 17.840,07 euros. L’objectiu és mantenir el funcionament correcte de les instal·lacions d’enllumenat públic, garantint la seguretat per als béns i les persones, i amb uns nivells lumínics adequats amb la màxima eficiència energètica.

La Junta de Govern Local ha aprovat la pròrroga per al contracte de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Sitges. Aquest servei propociona atenció i suport a persones amb manca d'autonomia personal (sigui temporal o permanent) al domicili de la persona per garantir l’estada a la llar el màxim de temps possible.

En l’àmbit d’urbanisme, l’òrgan municipal ha aprovat la concessió de la llicència d’obra major a l’empresa Satu Resort S.L. per a la construcció d’un hotel de 4 estrelles amb piscines i soterrani per a aparcament a Les Botigues de Sitges, en simultaneïtat amb l’execució de les obres d’urbanització. També s’ha aprovat la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’una residència d’avis, a Les Botigues de Sitges.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2021.05) lot- 23 per a l’elaboració del projecte executiu per la renovació i millora de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior del Passeig Marítim de Sitges.
  • Aprovació de la segona i última pròrroga del contracte de servei d’atenció domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici destinat a hotel de 4* amb piscines i soterrani per a aparcament i altres serveis, situat a l’àmbit del PMU 15, dotacions Vallbona, edifici 3, parcel·la r.02, de Sitges.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici destinat a residència d’avis situat a l’àmbit del PMU 15 dotacions Vallbona, edifici 3 parcel·la R.01 de Sitges.
  • Aprovació del canvi de nom de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Lola Anglada, 17.
  • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció pel foment de l'esport escolar i federat al Club de Futbol Blanca Subur de Sitges any 2023.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Concertante per a la difusió i realització del 27è concurs de música Josep Mirabent i Magrans 2023.
  • Aprovació de la segona pròrroga del conveni de cessió d’un despatx del centre d’empreses creatives a Appsworking S.L.
  • Aprovació de la tercera pròrroga del conveni de cessió d'ús d'un despatx del centre d'empreses creatives (mòdul 8) a Roccomotion Audiovisual S.L.