Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova l’obertura de la convocatòria per a la cessió d'ús de dos despatxos vacants al Centre d'Empreses Creatives.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a la cessió d'ús de dos despatxos vacants al Centre d'Empreses Creatives, equipament que té com a objectiu l’allotjament temporal de persones emprenedores relacionats amb la indústria cultural i creativa durant els tres primers anys de la posada en marxa del seu negoci. S’estableix un període de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges.

La junta també ha aprovat la justificació de la subvenció atorgada a Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat de 112.856,89€ pel manteniment i compra d’aliments pel Centre de Distribució d’Aliments per a l’any 2023.

En l’àmbit de drets civils, l’òrgan municipal ha aprovat la justificació de la subvenció nominativa de 6.500 euros atorgada a Ocularis Associació, per dur a terme al 2023 el projecte “Increment de les capacitats formatives dels professionals del sistema públic de salut per a la millora de la salut ocular infantil d’Àfrica Occidental”.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2024, d’aprovació de l’expedient del contracte de serveis de creació de continguts, gestió, planificació, execució i dinamització de les xarxes socials, i campanyes de social media de l’Ajuntament de Sitges, dividit en 3 lots.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a l’enderroc parcial i reconstrucció de l’edifici situat al carrer Artur Carbonell, 4.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a canvi d’ús de local a 1 habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer Rafael Llopart num. 37, escala 1, baixos Esquerra.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat a l’avda. Camí dels Capellans, 120, parcel·la 12 de la illa 26 del pla parcial La Plana- Santa Bàrbara- Vallpineda PPU1.
  • Aprovació de la justificació del conveni pel manteniment i compra del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de l’any 2023, entre Cáritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa atorgada a Ocularis Associació, segons conveni regulador per a l’any 2023.
  • Aprovació de l’obertura de la convocatòria per a la cessió d'ús de dos despatxos vacants al Centre d'Empreses Creatives.
  • Aprovació de la bonificació del 100% de la taxa d’ocupació del domini públic local pel rodatge cinematogràfic sol.licitat per Produccions “Alça Manela, SL”.