Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notí­cies

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, la concessió de la llicència per a la construcció de 70 habitatges de protecció oficial i aparcament al carrer Lola Anglada. La JGL ha aprovat també l’expedient per a la contractació de l’obra per a la substitució de la coberta i la pintura de l’estructura de la Pista 2 del Pavelló Poliesportiu Pins Vens. Un altre dels acords aprovats ha estat el contracte del servei de manteniment de dutxes i rentapeus de les platges de Sitges.

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, el contracte d’execució d’obres del projecte de rehabilitació de la vialitat del sector de Terramar delimitat entre l’avinguda Navarra i els carrers Juan de la Cierva i Pintor Ramon Casas. També s’ha aprovat l’adjudicació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte de construcció de pantalles acústiques a Quint Mar, així com també l’adjudicació del contracte del servei d’instal·lació, manteniment, desmuntatge i emmagatzematge de l’abalisament de les platges de Sitges.

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, l’adjudicació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte executiu refós del soterrament de les línies elèctriques de baixa tensió, enllumenat públic, telefònica i pavimentació a Garraf II. En la mateixa sessió, la JGL també ha donat llum verda a la convocatòria dels ajuts econòmics extraordinaris destinats a fomentar la consolidació d’empreses de persones donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, l’aprovació de la subvenció de l’adjudicació del contracte basat pel subministrament de quatre vehicles en modalitat d’arrendament, així com també, la concessió d’una subvenció a la Fundació Camboya Sonríe per dur a terme el projecte ‘Formació en confecció per a dones en situació de vulnerabilitat a Cambodja i la subvenció a l’Escola de Grallers de Sitges per a la difusió de la gralla i el seu 50è aniversari per a l’any 2021.

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, l’aprovació́ de la convocatòria del primer programa d’Ajuts a la Rehabilitació́ Arquitectònica i Energètica, així com també diverses subvencions a entitats, escoles i ONG. La Junta ha aprovat també la incoació de l’expedient d’atorgament de concessions i autoritzacions de domini públic marítimo-terrestre per a l’explotació́ dels serveis de temporada a les platges de Sitges a partir de 2022

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat avui l’aprovació del Pla de Contractació per a l’exercici de l’any 2021. També ha donat llum verda a la justificació de la subvenció de suport educatiu per a l’Escola Agnès de Sitges any 2020 i també a la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Associació Cultural Ateneu Popular de Sitges pel foment de la cultural popular per a l’any 2020.

Acords de la Junta de Govern Local (14 de desembre)

La Junta de Govern Local ha aprovat avui, entre altres acords, la XLVIII Ploma d’Or i les XXIII Distincions Especials que concedeix l’Ajuntament en el marc de la Nit de Premis Sitges i que enguany se celebrarà en format audiovisual el proper dijous 17 de desembre. La JGL també ha donat llum verda al conveni de col·laboració per constituir la Taula de Mobilitat que agrupa els municipis del Gran Penedès.

Carregant resultat