Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Distintiu de resident per a la zona blava

Període de tramitació

anual

Termini de la sol·licitud

Tot l'any. Els distintius anteriors són vàlids fins al 31 de gener de l'any següent.

TRÀMIT MUNICIPAL

El distintiu de resident permet estacionar pagant la tarifa de resident a les zones d'estacionament limitat i controlat (zones blaves) segons les especificacions i característiques que s'assenyalen a cadascuna de les zones.

Mitjançant aquest distintiu es gaudeix dels següents avantatges:

Estacionament gratuït a:

 • Aparcament dissuasori d'Aiguadolç (de dilluns a diumenge i festius)
 • Aparcament dissuasori La Plana (de dilluns a divendres no festius)
 • Àrea de les Botigues de Sitges
 • Poble de Garraf

Estacionament pagant la tarifa de resident (2,00€ tot el dia o 1,00€ la fracció de matí o tarda) a la resta de zones d'estacionament limitat i controlat de la Vila (excepte al C. Artur Carbonell, La Fragata i a l'aparcament d'autocaravanes de Mas Alba).

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Persones físiques:

 • Cal que la persona sol·licitant figuri inscrita al Padró d’Habitants de Sitges o bé sigui titular d'un habitatge situat al terme municipal de Sitges.
 • Cal que la persona sol·licitant no tingui multes imposades per l’Ajuntament de Sitges pendents de pagament.
 • Cal que el vehicle es trobi en algun dels següents supòsits:
  • Vehicle que figura al padró de vehicles de Sitges i del qual la persona sol·licitant n’és titular.
  • Vehicle de rènting contractat a nom de la persona sol·licitant
  • Vehicle no inscrit al padró de vehicles de Sitges la titularitat  del qual correspon a una persona jurídica quan l’ús exclusiu d’aquest correspon a una persona inscrita al padró municipal d’habitants de Sitges.

Persones jurídiques:

 • Cal que el domicili social de l’empresa estigui dins del terme municipal de Sitges
 • L’objecte social de l’empresa no pot ser el lloguer de vehicles o el transport de mercaderies o de passatgers
 • Cal que el vehicle es trobi en algun dels següents supòsits:
  • Vehicle que figura al padró de vehicles de Sitges i del qual la persona sol·licitant n’és titular.
  • Vehicle de rènting contractat a nom de la persona sol·licitant

Es limita el nombre de distintius a un màxim de tres per societat

Procediments
 1. Adreceu-vos a qualsevol OAC aportant la documentació descrita a l'apartat 'Documents que cal aportar'.
 2. Un cop comprovades les dades, en cas que s'acompleixin els requisits, se us facilitarà el distintiu
 3. Haureu de col·locar el distintiu a l'angle inferior dret al parabrisses davanter del vostre vehicle.
Temps mitjà de resolució
tràmit de resolució immediata
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Vehicles inscrits al padró de vehicles de Sitges dels què la titularitat correspon a una persona física empadronada a Sitges:

 • Presentació del DNI per tal d’identificar al sol·licitant (l’OAC comprovarà les dades del vehicle, l'existència de multes i el padró d’habitants)

A més, en cas que es tracti d'un vehicle adquirit recentment (ja sigui nou o usat):

 • Permís de circulació
 • Declaració responsable sobre el domicili del vehicle

Vehicles de rènting contractats a nom d'una persona física empadronada a Sitges:

 • Contracte o rebut de rènting del vehicle
 • DNI de la persona sol·licitant (l’OAC comprovarà la inscripció al padró d’habitants de la persona sol•licitant)

Vehicles inscrits al padró de vehicles de Sitges dels què la titularitat correspon a una persona jurídica:

 • NIF i escriptura de constitució de la societat (l’OAC comprovarà les dades del/s vehicle/s, l'existència de multes i el sector d’activitat de la societat així com el nombre de distintius que s’hagin atorgat a la societat)
 • A més, si el vehicle és de rènting, contracte o rebut rènting del vehicle

Vehicles  no inscrits al padró de vehicles de Sitges dels què la titularitat correspon a una persona jurídica i l'ús exclusiu d'aquest correspon a una persona empadronada a Sitges:

 • DNI del sol·licitant
 • Permís de circulació del vehicle
 • Certificat de l’empresa sobre l’ús del vehicle (l’OAC comprovarà la inscripció al padró d’habitants de la persona sol·licitant i l'existència de multes).
 • A més, si el vehicle és de rènting, contracte o rebut rènting del vehicle

Vehicles no inscrits al padró de vehicles de Sitges dels què la titularitat correspon a una persona física propietària d’un habitatge a Sitges:

 • Document d’identitat de la persona sol·licitant (es comprovarà l’existència o no de multes)
 • Document que acrediti la titularitat de l’habitatge (es comprovarà el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana)
 • Permís de circulació del vehicle
 • A més, en cas de vehicles d’empresa cedits al sol·licitant, certificat de l’empresa sobre l’ús del vehicle.
 • A més, si el vehicle és de rènting, contracte o rebut rènting del vehicle

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 29/04/2017