Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Certificat de delictes de naturalesa sexual

Període de tramitació

En qualsevol moment

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Certificat que permet acreditar la carència de delictes de naturalesa sexual o, en el seu cas, l'existència dels mateixos.

La sol·licitud i lliurament de certificats es farà preferentment per mitjans electrònics de conformitat amb la normativa vigent. 
Al full de petició constarà, en tots els casos, el telèfon mòbil del sol·licitant per a poder rebre SMS amb el codi de verificació necessari per a poder descarregar-se la petició, accedint a la  Sede electrónica del Ministerio de Justícia.

El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual s'expedeix en compliment de la normativa espanyola. 
En el cas de ciutadans que vulguin treballar en un altre país, caldrà que, a més de presentar el certificat del país de procedència,  sol·licitin el certificat d'antecedents sexuals del país a on desitgen treballar.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit
- Un/a representant degudament autoritzat/da o bé acreditat/da
Procediments

Presencialment: 

  • Presentació de la documentació descrita en l'apartat documentació
  • L'OAC lliurarà, a través de correu postal,  la vostra sol·licitud a
    l Ministerio de Justícia. 
  • Des del Ministerio de Justícia, us enviaran SMS amb el codi de verificació necessari per a poder descarregar-vos el certificat, accedint a la Sede electrónica del Ministerio de Justicia

On line:  ( cal disposar de certificat electrònic)

Observacions

Empreses i entitats:

(Tramitació agrupada) 
Cal sol·licitar cita prèvia a oac@sitges.cat per a presentar la documentació: 

Fotocòpia  compulsada de cadascun dels sol·licitants
Autorització de cadascun dels sol·licitants al representant de l'empresa/entitat
Document de compareixença  signat pel representant de l'empresa/entitat 
Fitxer Excel lliurat en suport informàtic (CD)  juntament amb la documentació

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Presencialment:

  • Fotocòpia compulsada de Document Nacional d’Identitat – DNI passaport, targeta d'identificació del país d’origen (en el cas de ciutadans/nes de la Unió Europea), targeta de residència.[ VIGENT]
  • En el cas de menors d'edat,  caldrà aportar a més , juntament amb fotocòpia compulsada dels DNI d'aquests, fotocòpia compulsada del llibre de família.


Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 14/02/2017