Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Carnet Blau de Sitges

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment (cal demanar cita prèvia)

TRÀMIT MUNICIPAL

El Carnet Blau és un carnet personal i intransferible que acredita el compliment dels requisits per a gaudir d'un conjunt de descomptes i avantatges.

Existeixen dues modalitats de carnet en funció del nivell d’ingressos de la persona titular:

 • Carnet Blau + 
  • Permet accedir a avantatges i descomptes tant en serveis municipals com en serveis privats d'acord amb la guia d'avantatges i a la bonificació en l’ús de les línies regulars del transport públic col•lectiu municipal.
 • Carnet Blau S (social)
  • A més de l’accés als avantatges i descomptes del Carnet Blau +, permet accedir a serveis específics i també a determinats beneficis fiscals.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
 • Cal estar empadronat/da a Sitges
 • Cal trobar-se en un dels següents supòsits:
  • Tenir més de 65 anys i ser pensionista.
  • Ésser pensionista per jubilació .
  • Disposar d’un certificat que reconegui un grau de disminució igual o superior al 33% expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.
  • Disposar d’una resolució o certificació de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent o bé de Classes passives.
  • Aturats/des inscrits/es al Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Famílies nombroses o bé monoparentals

A més, per accedir al Carnet Blau S:

  • Cal que els ingressos bruts anuals no superin l'Indicador de renda de suficiència (IRSC) vigent.
Procediments
 1. Adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) aportant la documentació que correspongui (vegeu l'apartat Documentació necessària).
 2. En cas que compliu els requisits establerts, se us expedirà el Carnet Blau + en el mateix moment de la cita.
 3. En cas que compliu els requisits establerts per al Carnet Blau S aquest us serà enviat per correu transcorreguts aproximadament 30 dies des de la data de presentació de la documentació.
 4. Des del moment en què disposeu del Carnet Blau podreu gaudir dels avantatges associats (consulteu la guia d'avantatges a www.sitges.cat/carnetblau)
Temps mitjà de resolució
2 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

IRSC vigent:

 • 7.967,73 € euros en còmput anual
 • 569,12 € en còmput mensual
Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Document d’Identitat (DNI, NIE o passaport)
 • Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat o bé del certificat corresponent emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). En cas que la persona sol·licitant autoritzi la consulta de les dades que constin a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) –mitjançant el propi imprès de sol·licitud- la presentació d’aquest document no serà necessària.

A més, en funció del motiu pel qual se sol·liciti l’accés al servei, caldrà aportar original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels següents documents:

 • Targeta de pensionista de la Seguretat Social o bé certificat d’aquesta condició.
 • Certificat de reconeixement del grau de disminució expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.
 • Resolució o certificat de reconeixement de la condició de pensionista pels supòsits indicats fet per la Seguretat Social
 • Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya on s’indica que està aturat i és demandant de feina.
 • Carnet/ títol de família monoparental
 • Carnet /títol de família nombrosa
 • Declaració de la renda o certificat d'ingressos d'altres països (persones que reben ingressos procedents de l'estranger)
 • Certificat emesa per un fedatari públic del país d'orígen en relació als ingressos percebuts.

NOTA: a la vista de la sol·licitud i un cop analitzat el cas concret, el centre gestor podrà sol·licitar la presentació d'altres documents necessaris per a la valoració.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 15/01/2018