Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Comunicació prèvia d'obres de petita entitat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment sempre abans d'iniciar les obres

TRÀMIT MUNICIPAL

La realització d’obres de petita entitat (amb un pressupost no superior als 12.000 €) ha de comunicar-se a l’Ajuntament abans de l’inici d’aquestes.

Entre les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia es troben:

 • Les obres interiors que no suposin canvis en les obertures, parets, pilars i sostres, ni en la redistribució d’espais interiors, sempre que no es refereixin a edificis singulars o inclosos en el Catàleg del patrimoni històrico – artístic.
 • Revocar, enguixar, enrajolar i pintar parets i / o sostres interiors
 • Canviar paviments existents i graons d’escales
 • Col·locar o reparar el cel ras
 • Canviar la fusteria interior
 • Renovar aparells sanitaris, safareig i cuines
 • Substitució, reparació o millora d’instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, telefonia i desguàs a l’interior de l’habitatge inclosos els ajuts de ram de paleta.
 • Neteja de solars sempre que no contempli tala d'arbres.
 • Instal·lació de tendals
 • Cisternes que no afectin elements estructurals (a terra)
 • Instal·lació de tanques sense obra.

Preu:

- Taxa: 90.00€ (Ord. Fiscal núm. 7)
- Impost: el 4% del pressupost d'execució (Ord. Fiscal núm. 5)

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
 1. Adreceu-vos a l’OAC i presenteu una instància on s’indiqui de manera concisa la finca objecte de la comunicació prèvia així com la descripció de les obres a realitzar. Caldrà que hi adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
 3. Si les obres s’ajusten als criteris establerts, des de l’OAC us facilitaran el comprovant de la comunicació prèvia.
 4. Amb aquest document disposeu d’un termini de 6 mesos per realitzar les obres.
Temps mitjà de resolució
Immediata (vegeu observacions)
Silenci administratiu

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Instància oficial degudament complimentada
 • Designació del contractista (si es coneix)
 • Plànol de situació on s’assenyali la ubicació de la finca en el terme municipal
 • Breu descripció de l’obra
 • Pressupost

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 12/05/2016