Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Obtenció o renovació del Document Nacional d'Identitat electrònic (DNIe)

Període de tramitació

Tot l'any (l'equip mòbil no funciona els mesos de juliol i agost)

Termini de la sol·licitud

Comissaries:En qualsevol moment.
Equip mòbil a Sitges: consulteu dates i horaris a observacions

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

El Document Nacional d'Identitat (DNI), és un document públic oficial, personal i intransferible que justifica oficialment la personalitat i la nacionalitat de la persona titular. 
La seva obtenció és obligatòria, a partir dels 14 anys i optativa abans d'haver-los fet.
La tramitació d'aquest document pot fer-se a qualsevol comissaria del cos nacional de policia. 

Donat que a Sitges no existeix cap comissaria, l'Ajuntament, de manera concertada amb el Cos Nacional de Policia, posa a disposició dels sitgetans i les sitgetanes un equip mòbil de documents,  a les dependències de l'OAC, de manera que, periódicament (llevat dels mesos de juliol i agost i, excepcionalment, desembre) podeu realitzar els tràmits relatius a aquests documents sense necessitat d'anar a altres municipis. Cal tenir present però que en cas que el motiu de la renovació sigui la variació en les dades de filiació (nom i/o cognoms -inclosa la traducció al català-, data o lloc de naixement, etc.) aquest tràmit s'ha de fer necessàriament en una comissaria.

Preu:

11.00€
En cas que la renovació sigui per canvi de domicili el tràmit és gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- En cas de menors d'edat cal la presència simultània del/la infant i del pare, la mare o el/la tutor/a legal.
Procediments

Tràmit a l'OAC (Equip mòbil del DNI) són necessàries 2 visites per completar el tràmit:

 1. Truqueu a l'OAC per tal de concertar una cita amb l'Equip mòbil del DNI.
 2. Adreceu-vos a l'OAC el dia i hora en què hagueu concertat la cita i presenteu la documentació descrita a l'apartat 'Documentació que cal presentar'.
 3. Adreceu-vos a l'OAC el dia i hora que se us indiqui per tal de finalitzar la tramitació i recollir el nou DNI. Recordeu que el dia que recolliu el document haureu d'aportar el resguard i, en cas de renovació, el document anterior.

 Tràmit a qualsevol comissaria del DNI: 

 1. Demaneu cita prèvia a través del 060 o bé a www.citapreviadnie.es.
 2. Adreçeu-vos a la comissaria que hagueu triat  i presenteu la documentació descrita a l'apartat 'Documents que cal presentar'.
 3. El nou DNIe us serà lliurat en el mateix moment.

Tràmit per a persones amb impossibilitat de desplaçar-se:

 1. Cal adreçar-se a la comissaria de Vilanova i la Geltrú i aportar una fotocòpia del DNI i un informe mèdic on s'especifiqui la impossibilitat de desplaçar-se.
 2. Des de la comissaria es posaran en contacte per telèfon per tal de concretar la data en que un equip de DNI es desplaçarà al domicili.
 3. El dia en què us visiti l'equip mòbil del DNI haureu de disposar de la documentació indicada a l'apartat Documents que cal aportar.
Temps mitjà de resolució
En el moment de concertar la cita us informarem del dia de recollida
Observacions

Properes dates de l'equip mòbil del DNI a Sitges

 Octubre 2018:

 • 23 d'octubre (dimarts): recollida de dades
 • 26 d'octubre (divendres): lliurament de DNI

Podreu sol·licitar hora per aquestes dates trucant al 010 o bé al 93 811 48 04 a partir de les 8.30 hores del 2 d'octubre de 2018.

 

Documentació necessària

En tots els casos:

 • 1 fotografia, recents, en color, centrada, amb fons blanc,  de front i amb el cap descobert, sense ulleres de vidres foscos.

Primera expedició:

 • Certificat literal de naixement expedit pel Registre Civil als efectes de l'obtenció del Document Nacional d'Identitat. Només s'admetran certificats emesos amb una antelació màxima de tres mesos.
 • En cas que el sol·licitant sigui menor d'edat o incapacitat (avalat per certificat mèdic), la persona que el representi acreditarà el domicili d'aquest i exhibirà el seu DNI, en vigor.
 • Volant o certificat d'empadronament.

Renovació per caducitat

 • DNI anterior.

 Renovació per sostracció, pèrdua o deteriorament:

 • 1fotografia, recents, en color, centrades, sobre fons blanc, de front i amb el cap descobert, sense ulleres de vidres foscos.
 • En aquest cas el sol·licitant haurà d'omplir a més un imprès que se li lliurarà en el moment de la renovació que servirà per a la comprovació de la seva personalitat (imprès de caràcter administratiu als efectes de la renovació del DNI)

 Renovació per canvi de domicili:

 • DNI anterior.
 • Volant o certificat d'empadronament.

Renovació per variació de les dades de filiació:

 • DNI anterior.
 • Certificat literal d'Inscripció de Naixement emès pel Registre Civil en el que hi figuri la modificació produïda.

Com es pot tramitar

Presencialment
Comissaria del Cos Nacional de Policia a Castelldefels (DNI, NIE i Passaport)
Plaça de l'Esperanto, 4 (Edifici Policia Local)
08860 - Castelldefels
Tel. 93 665 03 03
Comissaria del Cos Nacional de Policia a Vilanova i la Geltrú
C del Vapor, 19
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 902 247 364

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 04/09/2018