Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Tràmits Online

  Tràmits - Tràmits Online  


Llistat de tràmits que poden realitzar-se via telemàtica. Alguns d'aquests tràmits podran requerir de certificat digital per la seva realització, d'altres es podran realitzar sense l'ús del certificat digital i finalment hi haurà un tercer grup de tràmits que opcionalment es podran fer amb certificat digital.

Tràmits que REQUEREIXEN certificat   Tràmits que REQUEREIXEN certificat.
Tràmits que OPCIONALMENT es poden fer amb certificat   Tràmits que OPCIONALMENT es poden fer amb certificat.
Tràmits que NO REQUEREIXEN certificat   Tràmits que NO REQUEREIXEN certificat.

Pel fet de realitzar un tràmit fent ús del certificat digital es possibilita fer-ne el seu seguiment dins de la carpeta ciutadana.

Autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) Tramitar
Domiciliació bancària de tributs o preus públics municipals periòdics Tramitar
Europe Direct Tramitar
Informe d'actuació de la Policia Local Tramitar amb certificat opcional
Informe d'adequació de l'habitatge Tramitar
Informe d’adequació de l’habitatge per a la renovació de familiars reagrupats Tramitar
Informe d'arrelament social Tramitar
Informe d'integració social (renovació de residència temporal) Tramitar
Inscripció al cens electoral de ciutadans estrangers residents a l'estat espanyol Tramitar
Inscripció al Directori de la Vila Tramitar
Inscripció al registre de sol·licitants d'habitatge públic Tramitar
Obtenció de la targeta T-12 de transport per a infants de 4 a 16 anys Tramitar
Permís d'ocupació de la via pública amb contenidors de runa Tramitar amb certificat opcional
Permís d'ocupació de la via pública (mudances, activitats diverses, etc.) Tramitar amb certificat opcional
Permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de bastides Tramitar amb certificat opcional
Permís per a reserves d'estacionament a la via pública Tramitar amb certificat opcional
Permís per a talls de carrer Tramitar amb certificat opcional
Preinscripció a la XXV Fira d'Art de Sitges (17 i 18 de març 2018) Tramitar
Presentació de precs i preguntes al Ple municipal Tramitar
Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Sitges (instància) Tramitar
Prestació per naixements, adopcions, tuteles i acolliments produïts fins al 29 juliol 2011 (inclòs) Tramitar
Realització de filmacions o reportatges fotogràfics a la vila de Sitges Tramitar amb certificat opcional
Registre de parelles estables de Catalunya Tramitar
Servei d'orientació als ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea Tramitar
Sol·licitud d'accés a la informació pública Tramitar amb certificat opcional
Volants d'empadronament històric o de convivència històric del Padró Municipal d'Habitants Tramitar amb certificat
Volants d'empadronament o de convivència del Padró Municipal d'Habitants Tramitar amb certificat
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010