Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits

  Tràmits  

Tràmits destacats

Autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un impost muni...
Bonificació de la taxa per distribució i subministrament d'aigua
Bonificació del 25% de l'import corresponent al consum d'aigua, la conservació d'escomeses, afora...
Carnet Blau de Sitges
El Carnet Blau és un carnet personal i intransferible que acredita el compliment dels requ...
Inscripció al cens electoral de ciutadans estrangers residents a l'estat espanyol
A les eleccions municipals poden participar els ciutadans i les ciutadanes d'estats membres de la...
Inscripció al Directori de la Vila
El Directori de la Vila és una eina d'informació sobre equipaments, comerços, serveis i entitats ...
Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Sitges (instància)
El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'Ajuntam...
Sol·licitud de títol de família monoparental
El títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monopare...
Targeta acreditativa de la discapacitat
La Targeta acreditativa de la discapacitat és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que n...
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010