Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el pla?

La crisi mundial provocada per la pandèmia del COVID-19, és multidimensional i afecta a diversos àmbits de la vida. En conseqüència, ha tingut un impacte en tots els sectors que organitzen la societat: l’econòmic, el social, el cultural, l’educatiu, el sanitari, etc.  . Amb la perspectiva del temps, podem assegurar que els efectes de la COVID-19 no són puntuals si no que romandran durant anys. Alhora, sabem que es tracta d’una situació que afecta a la pràctica globalitat del planeta i alhora, té repercussions directes al nostre entorn més proper, és a dir, la vila de Sitges. 

La situació ha aguditzat certs debats socials que sabem o intuïm que cal repensar (desigualtats socials i redistribució de la riquesa, digitalització i escletxa virtual, sostenibilitat i medi ambient, democràcia i corresponsabilitat, redistribució de la riquesa i  economies de proximitat i qualitat, diversificació de l’economia, dret a l’educació, a la salut i a la cultura, etc). La sacsejada de les necessitats individuals i col·lectives és més que evident i es manifesta en una escala temporal complexa: hi ha necessitats urgents que requereixen una d’una actuació ràpida i que pensi en el curt termini, hi ha necessitats prioritàries que cal redefinir per orientar els esforços col·lectius, i hi ha necessitats estratègiques que apel·len a una revisió del model social i econòmic de la vila. 

Un altra dels grans aprenentatges que podem extreure d’aquesta situació és la interdependència que tenim els uns dels altres i alhora, com allò que en diem salut no depèn només del nostre estat biològic si no també de les condicions materials i simbòliques que vivim. Aquest interdepenencia arriba fins la necessitat de plantejar una major cohesió i coordinació entre l'administració pública, la iniciativa privada empresarial o l’acció comunitària i ciutadana. La COVID-19 ens ha mostrat la necessitat de superar allò públic i allò privat per enfocar els esforços a reconstruir el bé comú. Així doncs,  cal establir eixos i línies temàtiques que abordin el treball intersectorial i una visió global del que implica viure en societat.   

Aquest Pla té dos objectius: per una banda, dins dels seus 3 eixos temàtics, organitzar el treball intersectorial a partir d'accions i projectes que vinculen als diferents sectors i serveis; i per altra banda facilitar la complementarietat d’allò l’urgent, prioritari i estratègic com tres aspectes interdependents a coordinar en la gestió de la crisi. El contingut d'aquest Pla no és definitiu, pretén posar una base per a la gestió del dia a dia de la crisi, per continuar amb els debats dels temes claus, per enriquir les propostes de recuperació i per consensuar canvis de futur.