Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

25/05/2022: Moció sobre l'atenció a la gent gran a les entitats bancàries

Sessió de Ple municipal de 25 de maig de 2022

Presentada per:

Guanyem Sitges en representació de Iaioflautas - Unitat pensionista del Penedès

 


“Durant el primer semestre de l’any, els principals Bancs (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter) han obtingut un benefici d’11,127 milions d’euros. Una bona part d’aquest benefici prové de les comissions que es cobren.

Aquests guanys, obtinguts en part a costa dels clients, caldria que revertissin en una millora del servei que ofereixen.

La reducció d’oficines (en 10 anys, el 64% han tancat), l’acotació de l’horari de l’atenció presencial o la necessitat de sol·licitar cita prèvia han suposat i suposen un gran inconvenient.

A Catalunya hi ha 443 municipis que no disposen d’una entitat bancària ni tan sols d’un caixer automàtic, segons un informe del Banc d’Espanya. Això suposa un greu problema per als veïns/es dels pobles que es troben en aquesta situació, ja que s’han de desplaçar a les localitats més properes i moltes persones no disposen de vehicle propi. El problema s’agreuja a l’àmbit rural.

La Banca ha reduït despeses darrerament i, alhora, ha incrementat beneficis. En aquest sentit, cal tenir present que l’any 2021 va guanyar un 45% més que el 2019, abans del COVID. És per això que:

- Tanca oficines.
- Acomiada personal i, per tant, dificulta l’atenció al client.
- Redueix l’horari d’atenció al públic en general.
- Desvia, tant com pot, l’atenció vers la informàtica. I sovint les eines no funcionen.

Massa sovint mostra poca comprensió pels problemes: la realitat no s’ha d’adaptar als supòsits de la banca, és la banca qui s’ha d’adaptar a les necessitats de les persones.

Els usuaris i usuàries poc familiaritzats amb la informàtica, per edat o coneixements, cada cop tenen més problemes per relacionar-se amb el seu banc. És evident que la informàtica és ja el present i el futur, però molta gent que no ha conegut la informàtica en el seu passat, viu amb frustració, inseguretat i angoixa la situació d’enfrontar-se a una màquina sense possibilitat de que ningú els pugui resoldre els seus dubtes.

La Gent Gran són els grans perjudicats perquè és la franja d’edat on hi ha més persones que no saben valdre’s de la informàtica amb seguretat.

Aquesta pot ser una situació puntual perquè les noves generacions ja tenen els recursos informàtics per reduir la situació d’inseguretat, però avui és una situació real.

El Síndic de Greuges considera que la informatització i la cita prèvia poden ser una eina de l’administració, i de la banca en aquest cas, però que no es pot convertir en el camí imposat a tothom, que hi ha d’haver sempre alternatives.
La situació esdevé crítica per a moltes persones d’edat avançada que es veuen redirigides a aplicacions informàtiques cada vegada més complexes i que no saben fer anar. Moltes d’aquestes persones viuen soles i no tenen ningú que els ajudi, amb la pèrdua d’independència que això comporta i el tracte que a vegades reben, resulta humiliant.

Cada vegada és més generalitzat el clam d’exigir que s’habilitin seccions a les sucursals on puguin ser atesos en horaris amplis, deixin de sentir-se exclosos en l’administració d’uns diners que son seus, i puguin recuperar el tracte digne que sens dubte mereixen.

Davant d’aquesta situació, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sitges, l’adopció dels següents acords:

1.- Instar-lo a fer una valoració de l’atenció que rep la gent gran a les entitats bancàries de la ciutat.

2.- Instar-lo per a què treballi preferentment amb aquelles entitats bancàries que atenguin amb un tracte més humà la gent gran que hi va en recerca d’ajuda: el que es coneix com la finestra humanitzada.

3.- Instar-lo a que estudiï la possibilitat d’incrementar la taxa d’ocupació de la via pública per caixer automàtic, fent una bonificació del 90% a aquelles entitats que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral.

4.- Transmetre els anteriors acords al Consell Comarcal, a la Generalitat i a les entitats bancàries de la ciutat.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor: 17 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges Grup Independent (1), Guanyem (2) i El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges (1) i el regidor no adscrit Sr. Ignacio Rubí González (1)

Vots en contra: 3 que corresponen als regidors no adscrits Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra. María José Lores García (1)

Abstencions: Cap