Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

26/10/2022: Moció en suport de les dones iranianes

Ple de 26 d'octubre de 2022

 

Moció del Grup Municipal Socialista en suport de les dones iranianes

“El 16 de setembre de 2022, Mahsa Amini, una jove kurda de vint-i-dos anys va morir a un hospital de Teheran a conseqüència d’una brutal agressió de l’anomenada policia de la moral de la República Islàmica de l’Iran. El motiu de la seva detenció va ser, suposadament, portar el hijab de forma incorrecta.

Després que es conegués la terrible notícia, milers de manifestants van sortir arreu del país per protestar per les actuacions de la policia de la moral, reivindicar els drets fonamentals de les dones i exigir canvis en la legislació vigent, entre ells, deixar de portar el hijab, obligatori des de la revolució islàmica de 1979.

Pocs dies després de començar les protestes, una altra jove de vint-i-dos anys, Hadis Najafi, també va morir a mans de la policia de la moral. En el seu cas, va assistir a les manifestacions sense vel. Li van disparar més de vint bales.

Tot i que l’actual Govern s’escuda en què les lleis no són tan estrictes com ho eren les primeres elaborades després de la revolució islàmica -quan es va prohibir a les dones viatjar soles o divorciar-se-, a la pràctica les dones viuen sotmeses a una societat i un govern totalment patriarcal que limita que treballin en determinats llocs, que triïn lliurement amb qui es volen casar, o tinguin lliure moviment. La màxima expressió de la submissió a què estan sotmeses les dones, i que els recorda cada dia el seu lloc al món, és l’obligatorietat de portar el hijab en públic a partir dels nou anys. Per no portar-lo o portar-lo sense que cobreixi totalment el cabell, la policia de la moral pot detenir-les. També pot fer-ho si considera que es veuen massa els braços, les cames o fan un ús “inadequat” dels cosmètics. Accions com negar-se a portar-lo poden significar l’empresonament i, en el pitjor dels casos, com el de la Mahsa Amini, la mort.

El dret a manifestació tampoc s’està respectant a l’Iran. Un nombre creixent d’informes indica que, tot i les reiterades crides a la contenció per part de la comunitat internacional, la resposta de les forces de seguretat iranianes a les protestes per la mort de l’Amini estan essent desproporcionades. Iran reconeix oficialment la mort de quaranta-una persones durant les manifestacions (la majoria d’elles diuen que són per causes alienes a l’acció de les forces de seguretat), mentre l’agència iraniana Fars parla de seixanta i algunes ONG internacionals, com Iran Human Rights, en comptabilitza més de setanta.

El dret a la informació i la llibertat d’expressió tampoc estan sent respectats. Arran les manifestacions, les autoritats del país han restringit dràsticament l’accés a internet i a les plataformes de missatgeria instantània. Aquesta vulneració també ha portat a la detenció de periodistes, com la periodista Nilufar Hamedi, la primera a donar la notícia sobre la mort d’Amini i que actualment es troba retinguda a una presó, juntament amb una altra periodista i un fotògraf.

La Unió Europea i els seus estats membres, entre ells el Govern Espanyol, han emès comunicats on “insten les autoritats d’Iran a què portin a terme una investigació independent i depurin responsabilitats de manera transparent, objectiva i completa”, a més, “reiteren la crida a què les autoritats acabin amb les restriccions a les comunicacions, les detencions arbitràries i qualsevol altra restricció o atac contra els ciutadans, els periodistes i tots aquells que exerceixen les seves llibertats cíviques”.

ACORDS

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sitges proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents ACORDS:

1. Condemnar la vulneració dels drets humans i particularment els drets de les dones i les nenes per part del règim iranià.

2. Condemnar l’assassinat de la Mahsa Amini i la Hadis Najafi a mans de la policia de la moral de l’Iran, així com totes les altres víctimes i altres formes de sotmetiment i tortura.

3. Condemnar l’empresonament de la periodista Nilufar Hamedi, així com de la resta de periodistes empresonats per informar sobre la mort d’Amini i n’exigeix l’alliberament, així com el respecte a la llibertat de premsa i informació;

4. Condemnar la repressió del règim iranià, especialment repressiu vers les dones, les persones homosexuals i les minories ètniques i religioses.

5. Condemnar qualsevol legislació que estableixi l’obligatorietat del vel o qualsevol altra vestimenta, ja que atempta contra la llibertat de les dones.

6. Exigim una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Masha Amini; i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que se’n derivin.

7. Demanem a la comunitat internacional que atengui les demandes de les dones iranianes a l’exili, que demanen suport en la seva lluita contra la repressió i la falta de llibertats a Iran.

8. Reclamem a les autoritats iranianes que assegurin la seguretat física de les dones i homes que s’estan manifestant arreu del país, i que escoltin les seves demandes legítimes.”

El grup proposant introdueix esmena d’un error material en l’acord primer: “vulneració dels drets humans”.

L’Alcaldessa sotmet la moció a votació, quedant aprovada per unanimitat:

 • Vots a favor: 21 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra
  Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges
  Grup Independent (2), Guanyem (2), El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges
  (1) i els Regidors no adscrits Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1),
  Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1), la Sra. María José Lores García (1) i Sr.
  Ignacio Rubí González (1).
 • Vots en contra: Cap
 • Abstencions: Cap

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment
de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa.