Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes/respostes del Ple de 24 de Novembre de 2021

RESPOSTA

 

Respecte els entrenaments a les pistes esportives escolars, per part de les entitatsesportives, s’ha celebrat una reunió amb el Director del CEIP Miquel Utrillo i els responsables de l’AFA del centre, per veure la viabilitat que les entitats esportives puguin començar els seus entrenaments abans de les 18:30 hores, hora a partir de la que actualment utilitzen les instal·lacions escolars.

Donada la gran quantitat d’activitats esportives que es realitzen en la franja horària de 16:30 hores a 18:00 hores i a les precaucions que cal adoptat a causa de la situació sanitària, per tal que no es barregin els grups, en aquest curs escolar no és viable atendre aquesta petició i que com a aviat es podrien inciar els entrenaments a les 18:15 hores, deixant 15’ minuts per facilitar la sortida dels alumnes del centre. S’ha acordat celebrar una reunió amb les entitats afectades i la Direcció del centre, durant la setmana del 10 al 14 de gener de 2022.

Respecte les subvencions atorgades pel Departament d’Esports, a les activitats i projectes esportius (Foment de l’Esport Federat i Escolar), aquestes es van valorar d’acord amb els criteris establerts a les bases específiques reguladores i a la convocatòria. S’ha facilitat al Sr. Rubí la documentació requerida i se li proposa que s’adreci físicament a les oficines del Departament d’Esports, per poder consultar l’expedient i rebre els aclariments que siguin necessaris.

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.

RESPOSTA

 

El cost de la pàgina és de 1.600 € i l’impacte mediàtic assolit segons Kántar Media ha estat de 6.700 euros.

Aquesta va ser una proposta emesa pel propi diari ARA en el que es convidava a l’Ajuntament de Sitges i a altres institucions de Catalunya a parlar sobre la SOSTENIBILITAT A CATALUNYA 2021 "analitzant el sector de la gestió ambiental, solucions energètiques i de sostenibilitat a Catalunya  i els diferents projectes i novetats de les Ciutats catalanes”.

És per aquest motiu que, tenint en compte, l’aposta de l’ajuntament en aquest àmbit i l’obligatorietat que tenim a con institució d’explicar les accions públiques que es porten a terme, el departament de comunicació va decidir donar suport a la proposta de l’ARA i adherir-nos a aquestes pàgines especials. El Diari ARA és un referent periodístic al país i compta amb 150.000 lectors en paper a tot Catalunya i és líder amb 2.500.000 d´usuaris únics al diari digital, ARA.cat.

El diari donava l’opció a compondre les pàgines a partir d'articles o entrevistes que permetessin analitzar el desenvolupament sostenible al territori. Per explicar l’activitat pública hi ha diferents opcions, les campanyes de publicitat convencionals, o la participació en especials. Davant les diferents opcions, el departament es va decantar per explicar l’actuació de Sitges mitjançant un reportatge i una entrevista.

En aquest cas, l'Ajuntament ha utilitzat aquests canals publicitaris juntament a altres institucions, entre les quals la Diputació de Barcelona, Generalitat, Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Mataró o l’Associació Catalana de Municipis, entre d’altres.

RESPOSTA

 

S’ha encarregat un treball, a traves d’un contracte menor, l’objecte del qual és conèixer l’estat d’opinió de la ciutadania de Sitges en relació a la diversitat de serveis municipals que s’ofereixen.

Coneixement d’opinions, necessitats i hàbits dels ciutadans com a eina bàsica per orientar adequadament l’acció municipal i dissenyar polítiques publiques efectives i eficients que donin resposta a les demandes expressades, a fi i efecte d’oferir un millor servei a la ciutadania.