Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes/respostes del Ple de 26 de Maig de 2021

RESPOSTA

Es va rebre petició d’ocupació de via pública per a situar unes atraccions ecològiques al passeig al costat de la Fira Mercat d’artesania. Tota petició passa per comitè d’esdeveniments composat per tècnics de salut, activitats, policia, turisme, mobilitat i el regidor d’esdeveniments i ocupació de via pública. Analitzada es va preguntar a Promoció econòmica si ho veien adient, responen per part de la seva responsable que no aplicava aquestes atraccions al costat de la Fira, ja que la Fira es de venta de productes artesanals, i aquesta atracció no complia requisits de les bases. Així analitzat per tothom la idoneïtat o no d’aquesta petició, es va determinar, que el període sol·licitat (3 mesos), la zona, i la possibilitat d’obrir autoritzacions a les diferents peticions d’ocupació de la via pública en aquesta zona, fora de festes populars per ocupar aquest espai, que no era adient, a més a més de les acumulacions de persones, i reducció d’espais de pas de la gent, sent zona molt concorreguda, es va decidir desestimar la petició fonamentant-se amb el decret vigent d’esdeveniments i ocupació de la via pública.

RESPOSTA

En referencia al informe del síndic pel 2020 i com si estiguis pendent el cas en aquests informa que origina la pregunta formulada per la Sra. Gasulla, comentar que es fa escrit al síndic per que rectifiquin en el seu informe, per que aquests cas es va solucionar i es va escriure informe al síndic i aquests va contestar amb data del 11/03/2020 conforme finalitzava aquests expedient (adjunto escrit síndic en aquests sentit).

L’expedient de resposta al síndic fet des d’alcaldia és el : 3008-000024-003902/2019 contestant i resolvent així queixa del sindic Q-00576 I 00577/2016, relativa a molèsties Sweet pacha.

Tota la informació d’aquest cas està recollida ens els següents expedients:

Disciplina d’activitats:

Expedient: 2563-000004-000566/2020

Notificació  de la resolució 38/20 14022020 en data 17/02/2020

Disciplina urbanística:

Expedient: 2454-000009-000742/2020

Notificació de la resolució  resolució reg urb 135-2020 en data 17/02/2020

 

Conclusió, la activitat en qüestió te ordre de cessament d’activitat pels dos expedients indicats.