Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes/Respostes del Ple de 30 de novembre de 2022

Resposta: Segons informa l’ORGT com organisme que té delegada la gestió de l’IIVTNU, no hi ha
manera de determinar quines liquidacions són de parcel·les que tenen la qualificació de
solar. En quant als retorns, hi ha aproximadament 94 devolucions per resolució d’un import
global de 3.375.777,17 Euros.

Preguntes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
2) Si durant l'exercici 2019-2020 van poder accedir a la utilització de les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges persones sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat.
3) En cas de resposta afirmativa a la qüestió anterior, quin criteri es va seguir per permetre a persones accedir i utilitzar les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat o havent-se tramitat la seva baixa amb anterioritat.
4) Si durant l'exercici 2019-2020 es van mantenir actius abonaments de la Piscina Municipal de SItges amb condonament de quota, en cas de resposta afirmativa, quin criteri es va seguir.

 

Respostes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
Les bonificacions venen descrites a la ordenança de preus públics, os es detallen els percentatges de descompte amb finalitats comercials a aplicar per part del concessionari.
La informació i la corresponent documentació relativa a la categoria “ALTRES”, ja es va facilitar als mesos de maig i juny de 2020. Quan es parla “d’Altres” es fa referència a:
- Forces de l’ordre (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Bombers).
- Convenis amb: IAB, Rugby Club Sitges, TG Sitges Triatló i Castellers de Sitges.
Es tracta de bonificacions del preu públic que es fan amb caràcter social a entitats i col·lectius arrelats al municipi.
Cal tornar a insistir que, si prenem de referència per exemple la taula d’abonaments de l’exercici 2019, trobem una mitja mensual de 109 persones a la categoria “altres”, sobre una massa de 2.239 d’abonats mensuals, el que implica un 4,8%.

 

2, 3 i 4) Respecte les preguntes 2, 3 i 4, ni al Concessionari de la Piscina Municipal ni al Departament d’Esports ens consta aquesta informació.