Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

A l’espai en terres davant de Port Ginesta, hi ha previsió de fer alguna actuació?

Pregunta del PP / Ple ordinari de febrer de 2024

El Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic ha licitat el Projecte de remodelació del passeig marítim de les Botigues de Sitges, en el tram comprés entre l’entrada a Port Ginesta i el terme municipal de Castelldefels.El parterre de davant de Port Ginesta està inclòs dintre del citat Projecte, però no passa el mateix amb el passeig en terres, actual accés a Port Ginesta per a vianants.

Des del Departament de Projectes de l’Ajuntament de Sitges hem redactat un Projecte que dona continuïtat al Projecte redactat des del Ministeri, fins a l’entrada del Port, i ha sol·licitat autorització a la Generalitat de Catalunya (administració competent), a l’espera de poder executar les obres de remodelació del passeig en terres de manera simultània a les obres de remodelació de tota la resta de passeig marítim.

El Projecte va ser aprovat pel Ple el dia 2 d’agost del 2023, es va exposar a informació pública sense que ningú presentés al·legacions i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, el projecte es va aprovar definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

El nombre d’expedient del Projecte és el 1379-000047-007627/2022.