Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Consell Municipal d’Esports: Solució pistes i dubtes en les subvencions?

Pregunta de NH / Ple municipal de 24 de Novembre de 2021

Resposta:

Respecte els entrenaments a les pistes esportives escolars, per part de les entitatsesportives, s’ha celebrat una reunió amb el Director del CEIP Miquel Utrillo i els responsables de l’AFA del centre, per veure la viabilitat que les entitats esportives puguin començar els seus entrenaments abans de les 18:30 hores, hora a partir de la que actualment utilitzen les instal·lacions escolars.

Donada la gran quantitat d’activitats esportives que es realitzen en la franja horària de 16:30 hores a 18:00 hores i a les precaucions que cal adoptat a causa de la situació sanitària, per tal que no es barregin els grups, en aquest curs escolar no és viable atendre aquesta petició i que com a aviat es podrien inciar els entrenaments a les 18:15 hores, deixant 15’ minuts per facilitar la sortida dels alumnes del centre. S’ha acordat celebrar una reunió amb les entitats afectades i la Direcció del centre, durant la setmana del 10 al 14 de gener de 2022.

Respecte les subvencions atorgades pel Departament d’Esports, a les activitats i projectes esportius (Foment de l’Esport Federat i Escolar), aquestes es van valorar d’acord amb els criteris establerts a les bases específiques reguladores i a la convocatòria. S’ha facilitat al Sr. Rubí la documentació requerida i se li proposa que s’adreci físicament a les oficines del Departament d’Esports, per poder consultar l’expedient i rebre els aclariments que siguin necessaris.

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.