Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Diverses preguntes sobre tarifes i usuaris de la Piscina Municipal

Preguntes del regidor no adscrit, José Tendero / Ple de 30 de novembre de 2022

Preguntes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
2) Si durant l'exercici 2019-2020 van poder accedir a la utilització de les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges persones sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat.
3) En cas de resposta afirmativa a la qüestió anterior, quin criteri es va seguir per permetre a persones accedir i utilitzar les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat o havent-se tramitat la seva baixa amb anterioritat.
4) Si durant l'exercici 2019-2020 es van mantenir actius abonaments de la Piscina Municipal de SItges amb condonament de quota, en cas de resposta afirmativa, quin criteri es va seguir.

-------------------------

 

Respostes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
Les bonificacions venen descrites a la ordenança de preus públics, os es detallen els percentatges de descompte amb finalitats comercials a aplicar per part del concessionari.
La informació i la corresponent documentació relativa a la categoria “ALTRES”, ja es va facilitar als mesos de maig i juny de 2020. Quan es parla “d’Altres” es fa referència a:
- Forces de l’ordre (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Bombers).
- Convenis amb: IAB, Rugby Club Sitges, TG Sitges Triatló i Castellers de Sitges.
Es tracta de bonificacions del preu públic que es fan amb caràcter social a entitats i col·lectius arrelats al municipi.
Cal tornar a insistir que, si prenem de referència per exemple la taula d’abonaments de l’exercici 2019, trobem una mitja mensual de 109 persones a la categoria “altres”, sobre una massa de 2.239 d’abonats mensuals, el que implica un 4,8%.

2, 3 i 4) Respecte les preguntes 2, 3 i 4, ni al Concessionari de la Piscina Municipal ni al Departament d’Esports ens consta aquesta informació.