Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

El Pla d’Igualtat està en el seu tram final i acaba la seva vigència al 2024. Quin desplegament d’actuacions estan previstes?

Pregunta de Guanyem / Ple ordinari de febrer de 2024

Resposta: El vigent II Pla d’igualtat finalitza la seva vigència al novembre d’enguany.
Des del 2020 s’han desplegat diverses accions de les sis línies estratègiques en el que es va estructurar el II Pla, definides a partir de les prioritats derivades de la diagnosi. Al gener de 2023 es va realitzar l’Avaluació del II Pla d’igualtat 2020-2024, on es van avaluar les diferents accions de cada línia estratègica, 46 accions en total.

D’aquesta avaluació s’extreu com a conclusió que s’han assolit un 65% de les accions proposades, a data gener del 2023.

Actualment s’han assolit altres accions, per tant s’ha augment fins el 70% del total. El 15% de les accions que no s’han assolit estaven previstes per realitzar-se durant tota la vigència del Pla, per tant en aquest mesos fins a final d’any es preveu poder treballar en algunes d’aquestes, com son:

  • Elaborar un pla de formació anual per formar en igualtat de gènere al conjunt de
    personal de l’Ajuntament de Sitges.
  • Realitzar noves marxes exploratòries des de la perspectiva de gènere incrementant la
    seva comunicació.
  • Formar al personal polític en pressupostos amb perspectiva de gènere
  • Actualitzar el Pla d’igualtat intern
  • Avaluar les instal·lacions municipals des de la perspectiva de gènere.

Es preveu poder desplegar aquestes accions durant aquest any i tornar a avaluar al finalitzar el II Pla d’igualtat a final d’any per tal d’iniciar el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania durant el 2025.