Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Informació sobre l’aixecament suspensiva 177/2023 i continuar aprovació factura expedient de contracte menor de serveis d’arrendament sala tramuntana de l’hotel mèlia carnaval i altres factures relacionades?

Pregunta de JXS / Ple municipal de 2 d'agost de 2023


Les factures relacionades amb motiu del ball de Carnaval, son les següents :
- Inversiones y Explotaciones Turisticas S.A. per import de : 14.812,28€ en concepte de lloguer de la sala tramuntana del Melià
- Albert Vadell Roca, presenta factura per import de 4.815,80€, corresponent a la prestació de serveis de sonorització i il·luminació de la sala de ball esmentada.
- Eulen S.A., presenta factura, per import de 2.349,22€, corresponent a la prestació de serveis de neteja de la sala de ball esmentada.

A l’expedient 1569/2023 de Contracte menor d’arrendament i adequació de la Sala tramuntana per el ball de Carnaval i de forma cronològica hi consten els documents mes significatius següents :
.- Pressupost sala tramuntana : data 15/02/2023
.-Informe Proposta decret aprovació contracte menor sala tramuntana : data 27/02/2023
.-Informe jurídic desfavorable contractació de data 28/02/2023 ates que el contracte s’ha iniciat abans de la seva tramitació i conseqüent aprovació.
.- Decret 741/2023 d’aprovació contracte menor de data 06/03/2023
.- Informe tècnic Omissió de fiscalització de data 18/04/2023
.- Informe de la Intervenció Municipal num- 94/2023 d’omissió de Fiscalització de les factures abans esmentades de data 12/05/2023
.-Informe Proposta decret convalidació de l’omissió de Fiscalització de la factura d’arrendament de la sala i altres factures relacionades de data 16/05/2023
.- Informe de la Intervenció Municipal num- 177/2023 d’objeccio suspensiva de les factures abans esmentades de data 22/05/2023
.- Informe aixecament objecció suspensiva de data 22/05/2023
.- Decret 1828/2023 d’aixecament objecció suspensiva de les factures d’arrendament de la sala i altres factures relacionades de data 25/05/2023.

No s’ha transcrit el contingut dels documents ates l’elevat nombre d’Informes i propostes que conté l’expedient , però esta a la seva disposició per poder-lo consultar en el moment en que ho considerin.