Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Llistat de peticions i sancions d’adequació de normativa dels locals i de compliment de l’ordenança de terrasses. Que s’està demanant per l’adequació tant d’interiors com normativa de terrasses dels dos últims mesos?

Pregunta de JXS / Ple municipal de 27 de juliol de 2022

Resposta:

Per poder sancionar primerament s’ha d’autoritzar la terrassa. Des de la pandèmia hi ha hagut un elevat volum de feina amb les terrasses ateses les ampliacions i la dificultat en generar les liquidacions per les modificacions constants de les condicions d’ocupació, a més a més, hem d’afegir un elevat nombre d’establiments que mai havien tingut terrassa i que l’han sol·licitada nova. Des de el àrea d’activitats estan finalitzant les autoritzacions/denegacions del 2022, ja sigui les pròrrogues anuals de les terrasses autoritzades d’anys anteriors o les noves sol·licitades, una vegada es notifiquin, des de l’àrea de disciplina es procedirà a sancionar aquelles que incompleixen la seva ocupació autoritzada i especialment, aquelles que estan col·locades sense autorització no essent autoritzable, tot i que la hagin sol·licitat.

Durant el mes de maig, es va procedir a fer visites informatives a totes les terrasses conforme s’havia deixat sense efecte el decret que permetia les ampliacions de les terrasses (Decret 1328-2022 de data 13/4/2022 per tornar a la normalitat a partir del 2/5/2022), i que tornava a ser vigent la ordenança de terrasses, per part dels inspectors Jordi Manosalbas i Ernest Santacana. Es varen fer doble passada per tots els locals amb terrassa informant-los i advertint-los de les ocupacions que realitzaven no permeses per que ho retiressin, ja que la ordenança no ho permetia i podria ser sancionable.

Durant els darrers mesos s’ha continuat fent inspeccions a diferents locals, advertint-los i aixecant actes de incompliments, en aquests sentit s’han inspeccionat aquelles terrasses més conflictives i s’han aixecat actes constatant incompliments i advertint-los. Consten 5 actes:

- Bloom
- Desitja
- Bad Burro
- Make me a Cake
- Amanit

Hem enviat requeriments escrits de compliment a diferents establiments (entre altres):
- Castell
- Lizarra carrer Major.
- La Vinyet
- Bar Tomeu

Les darreres inspeccions han passat per les terrasses que mes incompleixen aportant la fitxa del que poden tenir (fent signar els titulars):
- Aixeta
- Pizzeria Francesco
- Glamour
- Karmela
- Pony
- TImo’s carrer de l’aigua
- Yamuna
- Tambucho