Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Pregunta sobre l'aparcament de Vallbona

Pregunta del PSC - El Margalló / Ple ordinari de gener de 2024

Pregunta: En data 9-01-2024 i núm. de registre 544 es va presentar sol·licitud per demanar diferents documents i informació; una de les que reclamen i no ha estat resposta per ANNEXA fa referència a quines llicències disposa el Pàrquing Vallbona. D’aquest expedient queden pendents resoldre altres tràmits, sol·liciten es doni resposta a totes les peticions.

 

Resposta: Les dades que tenim del pàrquing Vallbona son les següents:
Entrades annexa:
E/009611-2020
2308-000032-001679/2020 certificat aprofitament urbanístic
Es va enviar certificat en el registre S/012933-2020
Reclamen resposta instància núm. 10741 de 29/06/2017
E/005681-2022 i E/042160-2022
2401-000001-003433/2023 Aquestes entrades Activitats està en coneixement, però la tramitació és de Planificació i gestió Urbanística.
Està en anàlisis i pendent de resposta. L’ús provisional autoritzat NO està inclòs en l’autorització de la Comissió d’urbanisme.
Cal comentar que aquesta petició s’ha solapat amb la modificació puntual presentada al Ple de desembre:REGIDORIA D’URBANISME I TERRITORI
8.- APROVACIÓ DE L'ACORD PER ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA PER LA TRAMITACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ PER L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA LES BOTIGUES DE SITGES PMU 1. (2253-000004-011667/2022).-