Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Quines raons hi ha pel retard en tramitar llicències d’obres i quina mitjana de temps s’està comptabilitzant?

Pregunta de C's / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

El servei de llicències de l’Ajuntament de Sitges a dia d’avui el conformen 2 arquitectes. Les funcions d’aquests arquitectes comporta la resolució de una bona pila de procediments a mes a mes del procediment d’informar llicències. Aquests són: Certificats d’aprofitament urbanístic, certificats de compatibilitat urbanística, certificats d’antiguitat, comunicacions prèvies, primeres ocupacions, ordres d’execució, actuacions prèvies de disciplina urbanística, consultes urbanístiques, donar accés a expedients i documents, llicències d’obra menor i llicències d’obra major.

Abans de la crisi econòmica de l’any 2.008 el termini de tramitació de llicències d’obra
major estava al voltant dels 6 a 7 mesos.

L’any 2011, degut a la crisi econòmica i la poca quantitat de llicències per tramitar (25 llicències anuals d’obra major aproximadament), el servei de llicències es va veure reduït de 3 a 1 arquitectes, que va passar a fer tasques de llicències i de planejament urbanístic alhora. A partir de l’any 2014, amb la sortida de la crisi, va anar remuntant la sol·licitud de llicències d’obra major fins arribar a superar les 100 sol·licituds anuals.

Fruit d’aquest increment de feina, a partir de l’any 2017 els terminis de tramitació van arribar a pujar fins als 24 mesos.

Per tal de pal·liar aquest dèficit, a partir de l’any 2019 s’incorporen dos arquitectes mes. Dels tres arquitectes un es va dedicar a planejament urbanístic, un a llicències d’obra major i el tercer a llicències d’obra menor.

Fruit d’aquest esforç en recursos humans, s’aconsegueix al març de l’any 2022 tenir les llicències d’obra menor al dia i les llicències d’obra major amb terminis de 9 mesos.

Els terminis s’anaven escurçant i es preveia que aquests continuarien reduint-se.

Malauradament, al mes d’abril del 2022 va causar baixa un dels arquitectes municipals i els terminis de tramitació per llicències d’obra major han tornat a pujar fins als 15 mesos.

El present mes d’octubre de 2022 s’ha incorporat un nou arquitecte per suplir la baixa mencionada, amb la qual cosa es preveu poder tornar a recuperar la dinàmica de reducció dels terminis.