Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Reiteren voler tenir accés a la documentació que forma part dels expedients electrònics

Pregunta de JXS / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

Un accés directe i incondicionat a accedir a la documentació íntegra associada als temes de l'ordre del dia de les sessions dels òrgans als quals pertanyen els regidors (article 47.b del Reglament Orgànic Municipal), està previst garantir-lo a través del Mòdul de Gestió d'Òrgans Col·legiats de l’aplicació corporativa de gestió d’Expedient “Annexa”.
El desplegament d’aquesta funcionalitat ha tingut incidències tècniques per causa de limitacions en la infraestructura tecnològica municipal i per aspectes de ciberseguretat. Per superar aquests inconvenients, s’està procedint a la migració completa del sistema de gestió d’expedients a un entorn SAAS ("Software As A Service") que permetrà la completa disponibilitat i seguretat dels expedients de les sessions. El projecte està prioritzat i programat i es preveu que les millores siguin efectives per al 2024.
Mentre aquesta solució no sigui funcional, els regidors i regidores poden accedir als documents dels expedients corresponents als assumptes presentats als plenaris municipals mitjançant l'aplicació Video-Actes, clicant en els enllaços corresponents. En cas de dubte o de requerir-se cap altre document vinculat amb aquests expedients, poden comunicar-ho a la Secretaria Municipal sense necessitat d’autorització prèvia.
Per a la resta de documents i expedients municipals que no es corresponen amb l’ordre del dia de les sessions, els regidors i regidores poden utilitzar l’enllaç específic que figura a la seu electrònica municipal “Sol·licitud d'informació o accés a expedients i documents municipals per membres de la Corporació”:
https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=634