Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Acta del Concurs, Inauguració i Exposició Premis Sanvisens / Pere Jou

Acta del Concurs, Inauguració i exposició del Premi de Pintura Sanvisens i Premi d'Escultura Pere Jou i Bases del Concurs.

 

ACTA DEL JURAT DEL XXXIII CONCURS DE PINTURA SANVISENS I XXIII D'ESCULTURA PERE JOU

Destacat :

> ACTA CONCURS SANVISENS I PERE JOU

 

 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ XXXIII CONCURS DE PINTURA SANVISENS I XXIII CONCURS D'ESCULTURA PERE JOU 

 

Data: 16 de novembre 2019 a les 18.00 h

Lloc: Centre Cultural Miramar (Primera Planta)

Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 16.00 h i dissabtes, diumenges i festius, de 11.00 a 14.00 h  i de 16.00 a 18.00 h

Entrada: lliure

 

Dissabte 16 de novembre a les 18.00 h, al Centre Cultural Miramar, inauguració de l'Exposició dels concurs de pintura Sanvisens i d’escultura Pere Jou 2019. 

El nom dels guanyadors es farà públic coincidint amb la inauguració de la mostra amb les obres seleccionades als dos certàmens artístics.

El lliurament de premis, però, es farà durant la celebració de la Nit de Premis Sitges el dissabte 05 de desembre al Casino Prado.

Tanmateix, les persones guanyadores del primer premi dels dos certàmens artístics també tindran la possibilitat d’exposar les seves obres en un espai o sala expositiva del Centre Cultural Miramar l’any següent del concurs.

 

EXPOSICIÓ XXXIII CONCURS DE PINTURA SANVISENS I XXIII CONCURS D'ESCULTURA PERE JOU

 

Dates: del 16 de novembre 2019 al 12 de gener 2020

Lloc: Centre Cultural Miramar (Primera Planta)

Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 16.00 h i dissabtes, diumenges i festius, de 11.00 a 14.00 h  i de 16.00 a 18.00 h

Entrada: lliure

Destacat:
> Formulari d'inscripció (.doc) / XXXIII Premi Sanvisens
> Formulari d'inscripció (.doc) / XXIII Premi Pere Jou

Bases:

Participants
Hi poden prendre part totes les persones artistes del món de la plàstica, la pintura i l’escultura.

Modalitat i tema
Tant per la pintura com per l’escultura, el tema i la tècnica són lliures.

Mides
Les pintures hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc de màxim 3 cm en cas que s’emmarquin.
Les obres sobre paper hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc amb o sense paspartú de màxim 7cm.
Les escultures hauran de tenir una mida mínima de 20 x 8 x 8 cm i no excediran d’un màxim de 100 x 50 x 50 cm.

Presentació
Cada persona autora podrà presentar una única obra en cadascuna de les modalitats.
Les obres presentades no hauran d’haver participat en edicions anteriors d’aquest concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat.
Al darrere de l'obra es farà constar:
El títol
Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d’acord amb la normativa vigent.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones concursants donen el consentiment per tal que l’òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d’ofici sense que la persona hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.

Inscripcions
Les obres s'hauran de presentar al Centre Cultural Miramar (C/ Bernat de Fonollar, 19. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), del 21 d’octubre al 3 de novembre de 2019 de dilluns a divendres de 10 a 19 hores, dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 i de 16 a 19 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà d'anar la documentació següent:
Butlleta d'inscripció degudament emplenada (es pot descarregar a www.sitges.cat)
Fotocòpia del DNI, NIE o targeta de residència.
Les persones premiades en anteriors edicions només podran accedir a premis superiors, i els que hagin obtingut un primer premi podran presentar-se fora de concurs fent-ho constar a la butlleta en el moment de la inscripció.
En el moment de dipositar l'obra es lliurarà el rebut corresponent, el qual s’haurà de portar posteriorment per a la seva recollida. Si la persona que recull la peça no és la propietària, el rebut haurà d’anar acompanyat de la corresponent autorització.

Premis
De pintura:
1r Premi Sanvisens, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500€.
Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Sanvisens, consistent en 1.500 €.
D'escultura:
1r Premi Pere Jou, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €.
Accèssit, donat per gentilesa de la família Jou, consistent en 1.500 €
Tanmateix, per poder tramitar el pagament dels premis, les persones guanyadores hauran de presentar telemàticament a l’Ajuntament de Sitges els certificats conforme estant al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social.
Tanmateix, les persones guanyadores tindran la possibilitat d’exposar les seves obres en un espai o sala expositiva del Centre Cultural Miramar l’any següent del concurs, durant el període que l´Ajuntament de Sitges designi segons disponibilitat i essent criteri de l’Ajuntament la selecció d’obres i la quantitat.
El lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició que tindrà lloc el dissabte 16 de novembre de 2019 a les 6 de la tarda, al Centre Cultural Miramar.
Els guardons de les persones premiades seran lliurats durant la celebració de la Nit de Premis Sitges.

Jurat
L’Ajuntament de Sitges determinarà els membres del jurat que estarà format per dues persones procedents del món de la pintura, una de l’escultura, una de la docència, una de la crítica de l’art, una del galerisme, així com una persona representant de les famílies Jou i Sanvisens, respectivament, i una de l’Ajuntament de Sitges. La seva decisió serà inapel·lable.

Exposició de les obres
Les obres presentades seran preseleccionades pel propi jurat abans de ser admeses a concurs.
Les obres seleccionades s’exposaran al Centre Cultural Miramar del 16 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020.
Propietat de les obres Les obres no seleccionades podran ser recollides del 11 al 24 de novembre de 2019.
Les obres seleccionades per a l’exposició es podran recollir del 13 al 26 de gener de 2020.
L’horari i el lloc de recollida de les obres serà el mateix de la inscripció, és a dir, de dilluns a divendres de 10 a 19 h, dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 i de 16 a 19 h.
Les obres que no hagin estat recollides en el termini previst passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges.
Els primers premis, tant de Pintura com d'Escultura, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Les persones autores de les obres guardonades autoritzen expressament a l’Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà. Les persones autores de les obres renuncien expressament als seus drets d’autor en benefici de l’Ajuntament de Sitges.
L’accèssit de pintura passarà a ser propietat dels donants del premi.

Altres determinacions
La Regidoria de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.
La corresponent assegurança de l’obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se’n fa responsable l’Ajuntament de Sitges.
Per qualsevol informació podeu trucar a la Regidoria de Cultura al telèfon 93 811 42 40 o escriure al correu electrònic cultura@sitges.cat.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.