Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LA PREGONERA

Venda d'entrades

 

 

Més informació

Espectacles organitzats per l'Ajuntament de Sitges:

 • Venda 'online'
 • Venda al Miramar-Centre Cultural (Carrer de la Davallada, 12)
 • Venda a taquilles des d'una hora abans de l'espectacle

 

Espectacles organitzats per Casino Prado

 • Venda 'online'
 • Venda a la secretaria del Casino Prado, carrer de Francesc Gumà, 6-14
 • Venda a taquilles des d'una hora abans de l'espectacle

 

Descomptes / Carnet Blau

Les persones titulars del Carnet Blau + o Carnet Blau S (Social) poden sol·licitar un descompte. També un/a representant degudament autoritzat/da pot sol·licitar el descompte en nom seu.

A. Requeriments del Carnet Blau +:

 • Cal estar empadronat/da a Sitges
 • Cal trobar-se en un dels següents supòsits:
 • Tenir més de 65 anys i ser pensionista
 • Ser pensionista per jubilació
 • Disposar d'un certificat que reconegui un grau de disminució igual o superior al 33% expedit per l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d'una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria
 • Disposar d'una resolució o certificació de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent o bé de classes passives
 • Aturats/des inscrits/es al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC
 • Família nombroses o bé monoparentals

A més, per accedir al Carnet Blau S:

 • Cal que els ingressos bruts anuals no superin l'indicador de renda de suficiència (IRSC) vigent

B. Com obtenir el carnet

 1. Adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) aportant la documentació que correspongui (consulteu la informació a sitges.cat/carnetblau)
 2. En cas que compliu els requeriments establerts, se us expedirà el Carnet Blau + en el mateix moment de la cita
 3. En cas que compliu els requisits establerts per al Carnet Blau S, aquest us serà enviat per correu transcorreguts aproximadament 30 dies des de la data de presentació de la documentació
 4. Des del moment en què disposeu del Carnet Blau, podreu gaudir dels avantatges associats