Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets socials, ciutadania i igualtat
Facebook Twitter

Altres serveis i Ajuts socials

Informació i recursos sobre les ajudes d’emergència social, el Servei d’Orientació Jurídica; Acompanyament emocional i psicològic; Servei d’Orientació sobre addiccions; Carnet Blau i Carnet Blau Social.

Ajudes d’emergència social

Es tracta d’un ajut econòmic extraordinari i puntual, per tal de donar suport en situacions d’emergència prèvia valoració tècnica dels Serveis Socials. És una prestació d’urgència que està inclosa en el Pla de Millora Personal. Podeu consultar-ne les bases reguladores en el següent enllaç.

Convocatòries anuals d’ajuts socials:

 

Servei d’Orientació Jurídica

És un servei que proporciona una primera assistència de tipus jurídic a qualsevol ciutadà que s’hi adreci perquè necessiti informació sobre el dret a l’assistència jurídica gratuïta. L’atenció la realitza un jurista del ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona).

Més informació: 938949494 i serveissocials@sitges.cat


Acompanyament emocional i psicològic

És un conjunt de serveis, tallers i recursos d’acompanyament emocional per a persones i famílies en moments puntuals de crisi. El suport el realitza una professional per assegurar la millora de la seva realitat personal i familiar. Hi poden acudir persones usuàries dels Serveis Socials.


Servei d’Orientació sobre addiccions

Atenció a les persones amb addiccions. Inclou diversos programes i serveis:

Territori Privat – Servei d’Orientació per a Joves: informació i atenció a joves amb conductes addictives o que tenen dubtes sobres les addiccions. Servei amb cita prèvia. 

  1. Programa Alternatiu a la Sanció Administrativa (PASA): Programa adreçat a joves amb denúncia prèvia de la policia. Quan la policia troba un jove consumint o amb tinença de substància psicotròpiques i el denuncia, es pot demanar l’inici del projecte PASA sempre i quan es demani fins a dos setmanes desprès de la denúncia.
  2. Sempre acompanyat de la família, si el menor accepta entrar al projecte, es demana que s’aturi la sanció econòmica. Si el jove no acaba el programa, la sanció econòmica torna a ser efectiva.
  3. Servei Educatiu de Mesures Alternatives (SEMA): Aquest projecte segueix els mateixos passos que el projecte PASA, però sense necessitat de denúncia i en aquest cas és l’equip directiu dels centres educatius del municipi el que ha de fer la demanda.


Podeu consultar el Pla Local d’Acció sobre Drogodependències (link)


Carnet Blau i Carnet Blau Social

Són carnets municipals que acrediten situacions de vulnerabilitat i donen avantatges en la compra d’abonaments de transport urbà, exempció de l’impost d’escombraries i descompte en la quota de la taxa d’aigua per persones propietàries d’un habitatge, entre altres.

El carnet blau va dirigit a pensionistes per incapacitat permanent, les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, les persones aturades, les famílies monoparentals o nombroses i que siguin residents a Sitges. Pel carnet blau social, a més, cal acreditar ingressos iguals o inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per poder accedir a les seves avantatges.

Aquests carnets estan vinculats al “Programa de Cultura en Blau” des del qual es disposen una sèrie d’activitats culturals i d’oci de caràcter gratuït o bonificat, segons la tipologia de carnet.

Més informació: 938949494 i serveissocials@sitges.cat