Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets Socials, Ciutadania i Igualtat
Facebook Twitter

L’Ajuntament de Sitges obre el període per sol·licitar els ajuts socials

El termini per sol·licitar els ajuts de famílies monoparentals i famílies nombroses, i els ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar comença el proper dilluns, 10 de juny, i finalitzarà el 12 de juliol. La presentació de sol·licituds es realitzarà a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) del municipi de Sitges i mitjançant tramitació electrònica.

L’Ajuntament de Sitges destina una partida pressupostària de 180.500 euros en la convocatòria d'ajuts socials d’aquest 2019 amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de diferents col·lectius. La regidoria de Benestar i Família valorarà ampliar les partides dels ajuts econòmics en funció de les sol·licituds. Les prestacions es destinaran a les persones que cobren una pensió mínima igual o inferior a l’IRSC (7.967,73€ /anuals) i a les perceptores de pensions no contributives (PNC);  a les famílies nombroses i a  les famílies monoparentals; a les persones amb discapacitat igual o superior al 49% i a les famílies amb fills escolaritzats d’acord a el barem econòmic establert a les bases dels ajuts.

La sol·licitud i la documentació requerida per demanar els ajuts es pot presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana del terme municipal de Sitges: OAC Sitges Centre (carrer Nou, 12), OAC Garraf  (Plaça Baró Güell) i OAC Les Botigues de Sitges (Passeig Marítim de les Botigues, i mitjançant tramitació electrònica.

Les primeres convocatòries, que obriran el termini del 10 de juny al 12 de juliol, són els ajuts per a famílies monoparentals, famílies nombroses i per a l'adquisició de llibres i material escolar. 

 

Famílies monoparentals i famílies nombroses

Termini de presentació de sol·licituds del 10 de juny al 12 de juliol

Les famílies monoparentals i les famílies nombroses poden sol·licitar un ajut per un import màxim de 300 euros (segons el barem econòmic, és a dir, segons la renda). Els requisits per sol·licitar aquest ajut són estar empadronat a Sitges i tenir el carnet de família monoparental o el de família nombrosa.

 

Adquisició de llibres de text i material escolar

Termini de presentació de sol·licituds del 10 de juny al 12 de juliol

Per facilitar l'educació dels infants i joves, l'Ajuntament amplia les prestacions econòmiques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar als alumnes de centres educatius que cursin  P3, P4, P5, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional el curs escolar 2019-2020.

L’import de l’ajut dependrà segons el curs de l'estudiant: en l'etapa infantil de  P3 a P5 l’ajut és de fins a 130 euros, mentre que a primària és de fins a 180 euros i per a ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a 300 euros.  Els requisits que es demanen per sol·licitar aquesta prestació econòmica, és estar empadronat a Sitges i ser estudiant de centres educatius sostinguts amb fons públics.

 

 

Persones amb discapacitat igual o superior a 49%

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de juliol al 16 d’agost

L'Ajuntament de Sitges ofereix un ajut de 500 euros anuals a aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% i de 300 euros anuals a aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat entre el 49% i el 64%.

Els requeriments per demanar aquest ajut són estar empadronat a Sitges, que  la persona beneficiària disposi d’un certificat que acrediti un grau de disminució igual o superior al 49% emès per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i que les persones siguin menors de 65 anys. 

 

Ajuts per a pensió no contributiva (PNC) i Pensions mínimes

Termini de presentació Del 15 de juliol al 16 d’agost 

L'Ajuntament de Sitges ofereix un ajut de 850 euros per a persones amb pensions no contributives de jubilació (PNC) i pensions mínimes. Aquesta  prestació és puntual i anual per persona per intentar minimitzar la  precarietat econòmica de les pensions. Per poder accedir a aquest ajut cal estar empadronat a Sitges, tenir  més de 65 anys i acreditar ser perceptor de la PNC de Jubilació o ingressos iguals o inferiors a l’IRSC (7.967,73€ /anuals).