Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets Socials, Ciutadania i Igualtat
Facebook Twitter

Servei d'Atenció a la Dependència

En els darrers anys hi ha hagut un increment de persones dependents a la nostra societat. Davant d'aquest fet, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, popularment coneguda com Llei de la dependència.

Què oferim? 

Des del Serveis Socials, ofereim un suport específic en els tràmits burocràtics relacionats amb la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Acompanyem a la persona dependent i la seva família en tot el procediment per accedir a la Llei de Dependència tot resolent els dubtes que sorgeixen en aquestes situacions. També realitzem un seguiment de les persones dependents per derivar-los als serveis previstos a la Llei que siguin més adients a les seves necessitats.

Aquest servei està adreçat especialment a persones amb necessitats de suport a la llar, ja sigui per edat avançada o per una discapacitat que els impedeix realitzar els actes de la vida diària.

On ens pots trobar? 

Serveis Socials

Edifici Escorxador. C/ Joan Maragall, 36

Tellf. 93 811 31 80

Correu electrònic: serveissocials@sitges.cat