Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis

Atenció a la dona

El Servei Sitges Dona és un centre d’Informació i recursos específics per dones de Sitges. També és un espai de relació, que ofereix informació, orientació i assessorament des d’una perspectiva de gènere. Treballa en col·laboració amb diferents serveis de la ciutat per promoure la igualtat. Impulsa la participació de les dones a la vida pública de la ciutat. Contribueix que totes les dones puguin millorar en autonomia i condicions de vida.

Atenció a Persones amb discapacitat i les seves famílies

El servei d’atenció i suport per a la inclusió de persones amb discapacitat i/o que pateixen algun trastorn de salut mental assessora i orienta a aquest col·lectiu i els seus familiars que vulguin obtenir informació sobre lleure inclusiu, inserció laboral i tràmits específics. Reben una atenció personalitzada d’acollida i seguiment per exposar les seves inquietuds, dubtes, necessitats o dificultats d’inclusió així com la derivació a recursos comarcals genèrics o especialitzats segons el cas.

Esplai per persones amb discapacitat

L'Espai de Trobada és un esplai per persones amb diveritat funcional obert al municipi i les activitats que s'hi realitzen. Pretén cobrir una franja, la de l'oci, que no està molt treballada en aquest col·lectiu, especialment el de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Servei d'Atenció a la Dependència

En els darrers anys hi ha hagut un increment de persones dependents a la nostra societat. Davant d'aquest fet, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, popularment coneguda com Llei de la dependència.

Atenció a Ciutadania Nouvinguda

El servei d’acollida a persones nouvingudes informa, orienta i assessora a aquest col·lectiu sobre els serveis, recursos i entitats de la nostra vila. Així com dels seus drets i deures. S’ofereix coneixement de les normatives i costums del país i de Sitges, per afavorir una millor adaptació al territori i si s’escau, derivar-les a diferents serveis i entitats especialitzats.

Equip Bàsic d'Atenció Social Primària

Conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten dificultats socials de manera temporal o permanent. Ofereixen suport i ajuden en la cerca de solucions de les diferents problemàtiques presentades, així com treballen en la prevenció de situacions de risc. És el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de Sitges.

Servei d’ajuda a domicili

El SAD (Servei d'Ajuda a Domicili) és un servei municipal adreçat principalment a persones amb manca d'autonomia personal (sigui temporal o permanent) proporcionant atenció i suport al domicli per tal d'allargar la possibilitat d'estar a la pròpia llar el màxim de temps possible.

Servei d'Intervenció Socioeducativa SIS

El SIS és un servei global i integral d’atenció a les famílies, especialment als infants i adolescents, i d’acompanyament de mares i pares en la bona cura de la seva descendència.

Casals d’Avis

Conjunt d’equipaments cívics que tenen com a finalitat fomentar el benestar i la participació de la gent gran com a membres actius de la societat. Els Casals ofereixen als usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i activitats per promoure la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació a la comunitat.

Centre de Dia L’Aplec

És un servei d'acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de dependència, tenen una manca total d'independència personal i necessiten controls mèdics i periòdics i una atenció assistencial permanent. També hi poden acollir persones grans en situadió de soledat que volen seguir vivint a la seva llar.

Horts dels Avis

Els Horts dels Avis és un projecte municipal amb beneficis socials i de salut per la gent del nostre municipi.

SOD – Servei d’orientació sobre drogodependències

El SOD és un servei d’orientació sobre drogodependències on persones consumidores i famílies poden trobar informació i assessorament orientats a la prevenció del consum de drogues i la reducció dels riscos associats.

Taller de Teatre Inclusiu

Amb la direcció d'Anna Barrachina i Vero Cendoya el Servei de Drets Civils torna a engegar el taller de teatre inclusiu que l'any 2019 va culminar amb l'obra Artipunt.

Punt Lila

Espai d'atenció a víctimes i acompanyants d'agressions masclistes i/o lgtbifòbiques i d'assessorament i informació.