Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Esport escolar

Esport escolar

 

Escola Esportiva Municipal

El programa de l’Escola Esportiva Municipal és un programa orientat a desenvolupar:

 • Psicomotricitat
 • Iniciació Esportiva
 • Pre-Esport

Programa de formació esportiva adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Assisteixen dos dies a la setmana en horari extraescolar en sessions de 16.30 a 18.00h. Els grups de Primària realitzen una trobada un dissabte al mes en horari de matí (aproximadament de 10.30 a 12.00 h). El programa es desenvolupa d’octubre a juny, seguint el calendari escolar. 

Informació general de l'Escola Esportiva Municipal pel curs 2021/2022

Declaració Responsable Covid-19 E.E.M. 2021/2022

Tramitació de la inscripció a l'Escola Esportiva Municipal pel curs 2021/2022

 

El programa es divideix en 3 activitats.

1. Psicomotricitat (adreçat a infants de P3, P4 i P5)

El grup de Psicomotricitat és el tret de sortida que s’ofereix a l’alumne cap al món del joc. En aquest grup, sempre mitjançant el joc i les formes jugades, s’exercita en l’alumne les habilitats motrius bàsiques (córrer, saltar, pujar...) així com el coneixement del cos i els hàbits relacionats amb l’activitat física.

L'activitat es realitza els dilluns i dimecres, a l'Escola Miquel Utrillo, de 16:30 a 18:00 hores.

2. Iniciació esportiva (Adreçat a alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària)

El grup d’Iniciació Esportiva vol ser la continuïtat de la tasca anterior amb el grup de psicomotricitat. Aquí el joc comença a ser més reglat i intentem assolir d’una manera més notable les habilitats motrius bàsiques. També comencem el treball de les habilitats coordinatives i el coneixement d’alguns esports.

L'activitat es realitza dimarts i dijous, a l'Escola Miquel Utrillo, de 16:30 a 18:00 hores.

3. Pre-Esport (Adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària)

Al grup de Pre-Esport, el treball dels esports ja és més sistemàtic, l’objectiu de l’activitat és que els alumnes siguin capaços de jugar amb certa destresa a una sèrie d‘esports bàsics i amb continuïtat a les Entitats de la Vila, aplicant coneixements tècnic i tàctics d’aquests.

L'activitat es realitza dimarts i dijous, a l'Escola Miquel Utrillo, de 16:30 a 18:00 hores.

 

La Regidoria d’Esports mitjançant aquest programa pretén que els nens i nenes s’introdueixin en la pràctica dels diferents esports, de forma no competitiva, multidisciplinari, mitjançant la pràctica conjunta (coeducacional) entre nens i nenes de la mateixa edat.


Programes en horari lectiu a les escoles

 El programa està compta amb:

 • Programa Municipal d’Activitat Aquàtica Escolar
 • Programa Municipal de Vela Escolar
 • Programa Educatiu d’Esport Municipal

Incloure aquests programes dintre del currículum d’educació física de les diferents escoles, fa que tots els infants de la nostra Vila puguin gaudir d’activitats (subvencionades en més d’un 50%) que els apropen a conèixer  i saber desembolicar-se en el mitjà aquàtic i marítim, al temps que , els ajuda a apreciar i comprendre la importància de l’entorn en la dinàmica social de la nostra Vila. Així com, els privilegis dels que gaudeixen, al tenir aquests recursos naturals tant a prop, i de les responsabilitats que també suposa fer-los servir.

Un altre motiu que ens porta a tirar endavant aquests programes, i no d’altres, és la impossibilitat de fer aquests a l’escola. Creiem que així oferim als Centres Educatius Sitgetans la possibilitat d’accedir a activitats, instal·lacions i material, que d’altre manera seria impossible assumir per ells. Obtenint com a resultat, un ensenyament més diversificat i de major qualitat.

A més aquestes activitats gaudeixen dels trets fonamentals que caracteritzen el sistema educatiu:

 • Actuen com a eix transversal de moltes altres àrees o matèries
 • Es poden desenvolupar al medi natural
 • Utilitzen l’entorn geogràfic
 • Atenen a la diversitat
 • Desenvolupen tot tipus de continguts: Procedimentals, conceptuals i actitudinals

Programa Municipal d’Activitat Aquàtica Escolar

Es tracta d'un programa que es desenvolupa des del mes d’octubre a juny i està adreçat a alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’etapa Primària. Cada grup assisteix a l’activitat durant un trimestre del curs escolar, en horari de matí, dividits en dues franges, de 9.45 a 10.30 i de 10.30 a 11.15 h. L’activitat es desenvolupa a les Instal·lacions de la Piscina Municipal.

L’objectiu d’aquest programa és més educacional que utilitari, donat que té lloc dintre de l’horari escolar. El medi aquàtic serveix com a mitjà per poder complementar l’ensenyament i l’aprenentatge dels alumnes.


Programa Municipal de Vela Escolar

Es tracta d'un programa que es desenvolupa des del mes de setembre a juny i està adreçat a alumnes de cicle superior d’etapa Primària (5è i 6è). Cada grup assisteix durant 5 sessions pràctiques, més una inicial, de preparació a l’activitat. Les sessions tenen lloc a les instal·lacions del Club Nàutic de Sitges.

Permetre als alumnes que:

 • Es familiaritzin amb el muntatge d’embarcacions
 • Siguin autònoms en el mar mitjançant la navegació a vela
 • Aprenguin la tècnica dels viratges i la nomenclatura nàutica
 • Coneguin els diferents vents, etc

Programa Educatiu d’Esport Municipal

Es tracta d'un programa que es desenvolupa des del mes de setembre fins al mes de juny i està adreçat a alumnes de cicle superior d’etapa Primària (5è i 6è). Des del curs 17/18, el Departament d’Esports coordina la participació de les escoles de Sitges en trobades conjuntes que organitza el Consell Esportiu del Garraf adreçades als alumnes de cicle inicial i mitjà d’etapa Primària, es a dir, 1r, 2n, 3r i 4t. Els horaris són en funció de cada escola.

Dins l’àrea d’educació física o mitjançant tallers, els alumnes reben una sessió periòdica d’esports que s’estan treballant de forma simultània en totes les escoles de la Vila. 

 • Integrar programes esportius d’interès municipals dintre del projecte curricular del centres escolars de la Vila.
 • Implicar a tots els agents esportius del municipi per tal d’aconseguir redefinir la relació entre l’educació física i ells, de manera que permeti projectar l’estratègia a seguir en matèria d’activitats esportives al municipi implicant al grup d’associacions esportives.
 • Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres escolars del municipi.
 • Generar uns hàbits de pràctica esportiva que es prolonguin fora de l’horari escolar i romanguin durant tota la seva vida.
 • Actualment en aquest programa hi treballem conjuntament, els mestres especialistes d’educació física de l’Escola Pia, l’Esteve Barrachina, el Miquel Utrillo, el Maria Ossó, l’Agnès de Sitges, La British School of Barcelona i els tècnics del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.

Aquesta tasca conjunta té la pretensió de coordinar i unificar els criteris d’aplicació dels valors i connotacions que comporta l’esport escolar, per així, anar apropant als alumnes a l’esport, entès des d’una vessant educativa, lúdica i recreativa, on prima la participació i la diversió per sobre del resultat. 

Per tal d’aconseguir l’abans exposat, tots els alumnes de 5è i 6è desenvolupen una mateixa Unitat de Programació Esportiva per trimestre a les 6 escoles mencionades

Un cop treballat a les classes d’educació física els continguts programats i acordats prèviament, La Regidoria d’Esports organitza una Trobada d’aquell esport en concret, i aquesta és el punt final d’aquesta feina, on els alumnes, passen un matí lúdic- recreatiu posant en practica tot allò après d’aquell esport.

Aquestes trobades també es fan amb la intenció de que els alumnes de les diferents escoles es relacionin  amb d’altres nois i noies de la seva edat, i que vagin coneixent als que en un parell de cursos seran companys i companyes als diferents instituts.