Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

SUBVENCIONS ESPORTIVES 2024

Subvencions en concurrència competitiva per a projectes i activitats esportives

L’Ajuntament de Sitges atorga subvencions per a projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat les activitats esportives federades, escolars o populars desenvolupades per les entitats esportives i esportistes del municipi de Sitges al llarg de l’exercici per al qual es sol·licita la subvenció, i reuneixin les condicions assenyalades a les bases.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2024 va aprovar la convocatòria per a la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE PROJECTES I ACTIVITATS ESPORTIVES PER L’ANY 2024.

Us facilitem els Edictes de l'aprovació de la convocatòria per aquest any, publicat en data 14 de maig de 2024, per tal que tingueu en compte els terminis de presentació de les corresponents sol·licituds, que serà via telemàtica del 22 de maig al 4 de juny ambdós inclosos.

Les bases de la convocatòria recullen entre d’altres coses; l’objecte, el procediment, els requisits, el termini, la informació per a la presentació de sol·licituds, etc... El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La SOL·LICITUD TELEMÀTICA s’haurà de fer obligatòriament amb el CERTIFICAT DIGITAL de l’entitat sol·licitant. NO s’acceptarà documentació que es presenti a través del correu electrònic.

En aquest enllaç s’haurà d’annexar tota la documentació obligatòria requerida segons les Bases Reguladores de Subvencions.

Altres impresos: