Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Altres ajuts en preparació

L’Ajuntament de Sitges prepara altres ajudes complementàries a l’IAE. Les convocatòries es donaran a conèixer gradualment a través dels canals oficials.

 

PROGRAMA 2. Habitabilitat: interior d'habitatge

  1. Obtenció d’habitabilitat
  2. Adequació de les instal·lacions existents
  3. Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’interior de l’habitatge
  4. Adaptació de l’habitatge per a persones amb problemes de mobilitat

 

PROGRAMA 3. Elements comuns en edificis d'habitatge

  1. PATOLOGIES ESTRUCTURALS

Fonaments

Estructura vertical

Estructura horitzontal

                                                                      

  1. OBRES NO ESTRUCTURALS

Façanes

Patis i celoberts, cobertes i terrats, mitgeres, escales i vestíbuls

 

  1. OBRES D'ACCESSIBILITAT

Instal·lació d'ascensors

Supressió de barreres arquitectòniques

 

  1. OBRES D'INSTAL·LACIONS

Instal·lacions generals comunes

Unificació d’antenes de televisió

Reordenació d’aparells d’aire condicionat

Incorporació de noves tecnologies

Instal·lacions contra incendis

Aigua directa

 

  1. ESTALVI ENERGÈTIC I SOSTENIBILITAT

Actuacions passives: patis, façanes, cobertes i mitgeres

Actuacions actives

Cobertes verdes

 

PROGRAMA 4. Realització de projectes i direccions d'obres

El programa consistirà en el finançament del percentatge, en les condicions indicades en cada convocatòria, per a la realització dels projectes i/o direcció d’obres objecte de la convocatòria.

 

PROGRAMA 5. Cohesió social

Aquest programa consisteix en ajudes adreçades a aquelles persones amb dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació amb uns ingressos de la unitat familiar inferiors a la quantia que es determini en cada convocatòria calculats  d’acord amb el que estableixi el  pla de l’habitatge vigent a Catalunya. El finançament del percentatge objecte de subvenció es determinarà en cada convocatòria.

 

PROGRAMA 6. Conjunts urbans - Conjunts d'interès especial

Aquest programa consisteix en subvencions de les obres de rehabilitació adreçades a edificis inclosos en una àrea geogràfica determinada, on es podrà incrementar la subvenció concedida en el percentatge indicat en cada convocatòria.

 

PROGRAMA 7. Actuacions extraordinàries

Aquest programa consisteix en subvencions adreçades a finançar aquelles actuacions que es vulguin fomentar en la rehabilitació en determinats edificis, l’execució de les quals implica un important increment de la despesa en rehabilitació alhora que una millora per a l’entorn urbà en què estigui ubicat l’edifici, atesa les peculiaritats de l’edifici. En aquest programa es prestarà especial interès als edificis inclosos en el PEPPAC de Sitges vigents a l’hora de la convocatòria.