Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge de protecció oficial a Sitges

Habitatge de Protecció Oficial a Sitges


PROMOCIONS PÚBLIQUES I DE LLOGUER


L’Ajuntament de Sitges és titular, al nou barri de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, de 4 parcel·les de sòl públic destinat a Habitatge de Protecció Oficial (HPO). Actualment, s’estan desenvolupant 3 d’aquestes parcel·les, les quals sumen un total de 175 habitatges públics de lloguer.

Aquestes reserves de sòl són resultat de l’aplicació de la normativa urbanística. Alhora, la Llei d’Habitatge de Catalunya i el Pla pel Dret a l’Habitatge estableixen la tipologia (el preu) de la protecció oficial. En el cas de Sitges, per a les 3 promocions en desenvolupament, és el concertat, el més elevat, que es correspon a 8,89 €/m2.

El model de promoció de l’Ajuntament de Sitges ha permès rebaixar el preu un 20%, i situar-lo un 50% per sota del preu mitjà actual de mercat: a 7 €/m2, en el cas de l’habitatge i a 3,65 €/m2 en el cas del traster i l’aparcament (inclosos en l’import total de lloguer). Aquesta reducció s'ha aconseguit presentant el projecte d'HPO a Sitges a subvencions públiques d'administracions superiors. 
Edificacions públiques i de titularitat municipal


Les edificacions són 100% públiques i de lloguer, i mantindran la titularitat municipal, és a dir, el sòl no es ven, a diferència d’altres promocions d’HPO impulsades en el passat que, actualment, es gestionen com una finca privada sense que l’Ajuntament hi pugui intervenir.


Tant la construcció com el lloguer es gestionarà per quatre fundacions sense ànim de lucre, totes elles promotores d’habitatge social: Fundació Família i Benestar Social, Fundació privada Grup Qualitat, Fundació Salas per l’accessibilitat, i Fundació Nou Lloc Habitatge Social. Aquesta fórmula ha permès aconseguir:Reduir el cost dels habitatges un 20%

i situar-lo en un preu de 7 €/m2


Augmentar l’eficiència energètica dels habitatges i situar-la en una AA, la màxima possible, el que redueix els costos dels subministraments bàsics


Incorporar components socials i establir reserves especials per a ingressos baixos i emergència habitacional


Agilitzar processos i termini d’entrega de claus. Les dues primers promocions estaran enllestides el 2022 i la tercera durant el 2023Primera promoció de 43 habitatges


 


L’Ajuntament de Sitges ha aprovat les bases amb els requisits per optar a la primera promoció municipal d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer. La primera de les tres en actual desenvolupament.

Aquesta primera promoció, anomenada Marinada, consta de 3 edificis, amb 43 habitatges, al carrer de l'Abadessa Maria Lluïsa de Dalmau / Manuel Torrens, en la zona més propera a Can Pei.Requisits

Poden optar a l'adjudicació d'habitatges de la primera promoció d'HPO, les persones o unitats de convivència amb una inscripció vigent al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS), el 18 de febrer de 2022, inclòs, com a data límit. Totes les persones amb una inscripció vigent en aquesta data, passaran a formar part d'aquest procés i no caldrà puntar-se a cap convocatòria específica. La inscripció s'ha de realitzar juntament amb la persona o persones amb qui es conviurà. A més, hauran de complir inicialment els requisits generals que marquen les bases, relacionats amb l'històric d'empadronament, la residència o els ingressos, entre altres.

El règim d’ingressos varia segons la reserva d’habitatges a la que s’opti, que pot ser la reserva General o la d’ingressos baixos , en què l’Ajuntament, a més, complementarà part de l’import de lloguer amb ajuts directes per a aquestes persones o famílies.

El llindar mínim d’ingressos per a la reserva general és de 21.000 € anuals, que resulten de la suma d’ingressos de totes les persones convivents. 

El màxim d’ingressos s’estableix en funció del número de persones convivents i va, aproximadament, dels 45.000 i als 50.000 € anuals. 

En el cas de la reserva d’habitatges per a ingressos baixos, els ingressos mínims exigibles també varien en funció del nombre de persones de la unitat de convivència. Aquest tram, aproximadament, comprèn ingressos d’entre 13.000 € i 15.000 € anuals. L’Ajuntament assumirà la diferència entre el preu de l’habitatge, fixat per la normativa d’HPO, i el lloguer just, aquell que es situa al 30% dels ingressos de la família. Les persones o unitats de convivència amb ingressos més baixos podran accedir a una ajuda econòmica municipal per assumir aquesta diferència.

 L’Ajuntament de Sitges permet acreditar els ingressos del 2021 a aquelles persones que hagin millorat la seva situació econòmica en relació al 2020 (darrera renda disponible). L'actualització permet que les persones o unitats de convivència que es trobin en aquesta situació puguin  sol·licitar la modificació de dades, mitjançant instància general, fent constar el títol ‘Renovació i modificació de dades de la inscripció a Registre HPO’.

Trobaràs l'enllaç a la instància genèrica a l'apartat Recursos, al final d'aquesta pàgina.

Més informacióLes persones o unitats de convivència de les llistes d’espera es mantindran vigents, respectant l’ordre resultat del sorteig. 

Les persones adjudicatàries d'un habitatge, en cas de renunciar-hi sense causa justificada, seran donades de baixa del RSHPOS i no podran donar-se d'alta novament fins passats cinc anys. 

Altres polítiques municipals d’habitatge


Creació d’un parc públic d’habitatges


L’Ajuntament de Sitges ha iniciat una sèrie d’accions per a la creació d’un parc públic d’habitatge transversal, i que ofereixi un circuït habitacional complet, des de les persones sense llar fins a la ciutadania de classe mitjana. Així, amb les promocions de 175 Habitatges de Protecció Oficial, a més de promoure l’accés a l’habitatge amb preus per sota del mercat lliure, tal com regula la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament ha reservat sis habitatges a les unitats familiars amb ingressos baixos en la primera promoció. A més, l’Ajuntament gestionarà a través de Serveis Socials, tres habitatges, un de cada promoció, per a situacions d’emergència habitacional.
Aquests tres habitatges s’afegeixen als 8 de les antigues Cases dels Mestres, actualment en fase de reforma, i dotaran el municipi d’un parc públic d’habitatges socials i d’inclusió per primera vegada.

Ajudes a l'habitatge

Ajudes a la rehabilitació arquitectònica i energètica dels habitatges


Altres polítiques


FAQ Preguntes freqüents


SOBRE EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO

Sóc de Sitges i compleixo els requisits d’empadronament, però la persona amb qui vull viure, no. Ens podem inscriure conjuntament al Registre de Sol·licitants?

Sí, les persones cosol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència no és necessari que acompleixin requisits d’empadronament, sempre que facin la sol·licitud conjunta.
Caldrà, però, que compleixin amb els requisits generals de residència i de propietats.


Tinc més opcions si m'inscric en diferents unitats de convivència?

No. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d'una sol·licitud d'inscripció. En els casos que el representant de la unitat de convivència o un dels seus membres realitzi una altra sol·licitud en una unitat de convivència diferent, quedarà inscrit al RSHPOS d'acord a l'última sol·licitud presentada. 


> Totes les preguntes / respostes


SOBRE LA PRIMERA PROMOCIÓ

Si no em toca, tinc més opcions?

Sí, pots entrar a formar par de la llista de reserva, que es mantindrà vigent respectant l’ordre resultat del sorteig. En cas de vacants, es contactarà les persones o unitats de convivència segons l’ordre establert a la llista.

A més, l’Ajuntament té prevista l’adjudicació de les altres dues promocions, amb un total de 132 habitatges més.


Si ja tinc una inscripció vigent al RSHPOS, cal que m’inscrigui novament en alguna convocatòria específica per optar a aquesta primera promoció?

No, simplement hauràs de mantenir la vigència de la teva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges fins el 18 de febrer del 2022 inclòs.


Els habitatges s’adjudiquen moblats?

Els habitatges es donen amb forn i fogons, sense la resta d’electrodomèstics ni mobiliari, i disposen de sistema de climatització mitjançant aerotèrmia i plaques fotovoltaiques.


> Totes les preguntes / respostes


SOBRE LES PROMOCIONS D'HPO

Què cal fer per sol·licitar un dels habitatges?

Cal inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges i mantenir la inscripció vigent durant el procediment d’adjudicació de la promoció en la que vulguis optar. És important tenir en compte que no hi haurà una convocatòria concreta, sinó que la inscripció al RSHPOS serà suficient per a participar del procediment d’adjudicació sempre i quan es compleixin els seus requisits.


Què cal fer si ja estic apuntat/da al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (RSHPO)?

Cal mantenir la inscripció vigent i, en cas de caducitat, renovar-la. L’Ajuntament de Sitges ha posat a disposició de la ciutadania una tràmit específic de renovació de les inscripcions.


> Totes les preguntes / respostes