Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge de protecció oficial a Sitges


Tercera Promoció de 70 Habitatges de Protecció Oficial


L’Ajuntament de Sitges ha aprovat les bases amb els requisits per optar a la tercera promoció municipal d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer. La primera promoció de 43 habitatges i la segona de 62 ja han estat adjudicades, i aquesta es la darrera de les impulsades per l’Ajuntament en l’actual mandat.

Aquesta tercera promoció consta de 4 edificis, amb 70 habitatges, a la cantonada dels carrers Lola Anglada 12- 20, i Jacint Picas i Cardó, 4. 

A diferència de les anteriors promocions, en aquesta última hi ha 10 habitatges d’un dormitori, reservats a llars unipersonals. Aquests 10 habitatges, alhora, queden repartits en diferents contingents: general (4) i menors de 35 anys (6). La resta d’habitatges, en funció de si tenen 2 o 3 dormitoris, encabiran llars amb més d’un membre, i tindran una capacitat màxima de 6 persones.Una de les principals novetats d’aquesta promoció és que amplia les reserves específiques, amb la incorporació de 19 habitatges destinats a joves menors de 35 anys. Cal tenir en compte que per accedir a aquest contingent es prendrà de referència l'edat del sol·licitant principal, que en qualsevol cas no haurà d'haver complert els 35 anys el dia del tancament de la inscripció al RSHPOS (30 de juny).

La promoció manté, com en les dues darrers, les reserves per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (en les promocions anteriors de 2 dormitoris i de 3 en aquesta darrera) i per a ingressos baixos, que incrementa respecte la segona promoció amb dos habitatges més (total de 14 habitatges). Aquest col·lectiu percebrà un ajut al pagament del lloguer per part de l’Ajuntament, amb una fórmula que permet l’accés a famílies que, d'altra manera, quedarien excloses del procediment d'adjudicació propi de l’HPO.

Finalment, dels 70 habitatges, 33 formen part del contingent general (4 d’un dormitori, 8 de dos i 21 de tres) i s’organitzaran en llistes diferenciades segons el nombre de dormitoris. Com en les dues darreres promocions, el darrer pis (l’únic de 4 habitacions) passarà a formar part del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social i, per tant, serà de titularitat i gestió municipals, a través de Serveis Socials.

Els habitatges tenen una superfície aproximada de 40, 67, 74 i 85 m2 (en funció del número de dormitoris), i un lloguer mensual aproximat d’entre 350 i 683 euros, despeses comunitàries no incloses. El preu màxim del metre quadrat de lloguer dels habitatges és de 7 euros i dels espais vinculats 3,64 euros. No obstant això, aquesta renda es pot veure modificada si la Generalitat atorga les subvencions NGEU a la promoció. En cas que això es produís, es modificaria el preu dels habitatges a 6,63 euros i 3,32 euros, respectivament.


Requisits

Poden optar a l'adjudicació d'habitatges de la segona promoció d'HPO, les persones o unitats de convivència amb una inscripció vigent al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS), el 30 de juny 2023, inclòs, com a data límit. Totes les persones amb una inscripció vigent en aquesta data, passaran a formar part d'aquest procés i no caldrà puntar-se a cap convocatòria específica. La inscripció s'ha de realitzar juntament amb la persona o persones amb qui es conviurà i cal clicar la casella de lloguer.


En cas de disposar de la inscripció. Recorda que té una vigència d’un any i cal renovar-la. A més, sempre que sigui necessari, caldrà modificar la informació personal i/o fiscal si ha canviat en relació a l’exercici anterior.A més, hauran de complir inicialment els requisits generals que marquen les bases, relacionats amb l'històric d'empadronament, la residència o els ingressos, entre altres.

El règim d’ingressos varia segons la reserva d’habitatges a la que s’opti: General (inclou també tres habitatges adaptats), d’ingressos baixos o menors de 35 anys. El llindar mínim d’ingressos per a la reserva general és de 13.000 € anuals, per a habitatges d'un dormitori, destinats a persones soles, i de 21.000€ per a habitatges de 2 i 3 dormitoris, destinats a unitats de convivència de 2 a 6 membres. El màxim d’ingressos varia a la baixa en relació a les promocions anteriors i s’estableix entre els 40.000 i 44.000 euros, en funció del número de persones convivents.

Exemple: Una parella amb ingressos mensuals, cadascun d’ells, d’entre 750€ (en 14 pagues) o 875€ (en 12 pagues) podria accedir a la reserva general.

En el cas de la reserva d’habitatges per a ingressos baixos, els ingressos mínims exigibles també varien en funció del nombre de persones de la unitat de convivència (entre 13.000 € i 15.000 € anuals). L’Ajuntament assumirà la diferència entre el preu de l’habitatge, fixat per la normativa d’HPO, i el lloguer just, aquell que es situa al 30% dels ingressos de la família. D’aquesta forma, L’Ajuntament complementarà part de l’import de lloguer amb ajuts directes per a les persones o famílies beneficiàries de l’HPO d’aquesta reserva.

Exemple: Una parella amb uns ingressos mensuals aproximats, cadascun d’ells, d’entre 480€ (en 14 pagues) i 570€ (en 12 pagues), podria accedir a la reserva d’Ingressos baixos.

En aquesta segona promoció, a més, l'Ajuntament amplia les reserves amb el contingent per a persones menors de 35 anys. En total, s'han reservat 19 habitatges. 

Exemple: Podrà accedir una persona sola amb un salari de 1.080 euros en 12 pagues o de 928 euros en 14 pagues.Habitatge de Protecció Oficial a Sitges


PROMOCIONS PÚBLIQUES I DE LLOGUER


L’Ajuntament de Sitges és titular, al nou barri de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, de 4 parcel·les de sòl públic destinat a Habitatge de Protecció Oficial (HPO). Actualment, s’han lliurat les claus de les dues primeres promocions i està oberta la inscripció per participar en el procediment d'adjudicació de 70 habitatges públics i de lloguer. 

Aquestes reserves de sòl són resultat de l’aplicació de la normativa urbanística. Alhora, la Llei d’Habitatge de Catalunya i el Pla pel Dret a l’Habitatge estableixen la tipologia (el preu) de la protecció oficial. En el cas de Sitges, per a les 3 promocions en desenvolupament, és el concertat, el més elevat, que es correspon a 8,89 €/m2.

El model de promoció de l’Ajuntament de Sitges ha permès rebaixar el preu un 20%, i situar-lo un 50% per sota del preu mitjà actual de mercat: a 7 €/m2, en el cas de l’habitatge i a 3,65 €/m2 en el cas del traster i l’aparcament (inclosos en l’import total de lloguer). Aquesta reducció s'ha aconseguit presentant el projecte d'HPO a Sitges a subvencions públiques d'administracions superiors. 
Edificacions públiques i de titularitat municipal


Les edificacions són 100% públiques i de lloguer, i mantindran la titularitat municipal, és a dir, el sòl no es ven, a diferència d’altres promocions d’HPO impulsades en el passat que, actualment, es gestionen com una finca privada sense que l’Ajuntament hi pugui intervenir.


Tant la construcció com el lloguer es gestionarà per quatre fundacions sense ànim de lucre, totes elles promotores d’habitatge social: Fundació Família i Benestar Social, Fundació privada Grup Qualitat, Fundació Salas per l’accessibilitat, i Fundació Nou Lloc Habitatge Social. Aquesta fórmula ha permès aconseguir:Altres polítiques municipals d’habitatge


Creació d’un parc públic d’habitatges


L’Ajuntament de Sitges ha iniciat una sèrie d’accions per a la creació d’un parc públic d’habitatge transversal, i que ofereixi un circuït habitacional complet, des de les persones sense llar fins a la ciutadania de classe mitjana. Així, amb les promocions de 175 Habitatges de Protecció Oficial, a més de promoure l’accés a l’habitatge amb preus per sota del mercat lliure, tal com regula la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament ha reservat sis habitatges a les unitats familiars amb ingressos baixos en la primera promoció. A més, l’Ajuntament gestionarà a través de Serveis Socials, tres habitatges, un de cada promoció, per a situacions d’emergència habitacional.
Aquests tres habitatges s’afegeixen als 8 de les antigues Cases dels Mestres, actualment en fase de reforma, i dotaran el municipi d’un parc públic d’habitatges socials i d’inclusió per primera vegada.

Ajudes a l'habitatge

Ajudes a la rehabilitació arquitectònica i energètica dels habitatges


Altres polítiques


FAQ Preguntes freqüents


SOBRE EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO

Sóc de Sitges i compleixo els requisits d’empadronament, però la persona amb qui vull viure, no. Ens podem inscriure conjuntament al Registre de Sol·licitants?

Sí, les persones cosol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència no és necessari que acompleixin requisits d’empadronament, sempre que facin la sol·licitud conjunta.
Caldrà, però, que compleixin amb els requisits generals de residència i de propietats.


Tinc més opcions si m'inscric en diferents unitats de convivència?

No. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d'una sol·licitud d'inscripció. En els casos que el representant de la unitat de convivència o un dels seus membres realitzi una altra sol·licitud en una unitat de convivència diferent, quedarà inscrit al RSHPOS d'acord a l'última sol·licitud presentada. 


> Totes les preguntes / respostes


SOBRE LA PRIMERA PROMOCIÓ

Si no em toca, tinc més opcions?

Sí, pots entrar a formar par de la llista de reserva, que es mantindrà vigent respectant l’ordre resultat del sorteig. En cas de vacants, es contactarà les persones o unitats de convivència segons l’ordre establert a la llista.

A més, l’Ajuntament té prevista l’adjudicació de les altres dues promocions, amb un total de 132 habitatges més.


Si ja tinc una inscripció vigent al RSHPOS, cal que m’inscrigui novament en alguna convocatòria específica per optar a aquesta primera promoció?

No, simplement hauràs de mantenir la vigència de la teva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges fins el 18 de febrer del 2022 inclòs.


Els habitatges s’adjudiquen moblats?

Els habitatges es donen amb forn i fogons, sense la resta d’electrodomèstics ni mobiliari, i disposen de sistema de climatització mitjançant aerotèrmia i plaques fotovoltaiques.


> Totes les preguntes / respostes


SOBRE LES PROMOCIONS D'HPO

Què cal fer per sol·licitar un dels habitatges?

Cal inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges i mantenir la inscripció vigent durant el procediment d’adjudicació de la promoció en la que vulguis optar. És important tenir en compte que no hi haurà una convocatòria concreta, sinó que la inscripció al RSHPOS serà suficient per a participar del procediment d’adjudicació sempre i quan es compleixin els seus requisits.


Què cal fer si ja estic apuntat/da al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (RSHPO)?

Cal mantenir la inscripció vigent i, en cas de caducitat, renovar-la. L’Ajuntament de Sitges ha posat a disposició de la ciutadania una tràmit específic de renovació de les inscripcions.


> Totes les preguntes / respostes