Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge de protecció oficial a Sitges

Què és el registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

És un registre únic al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Sitges.

L’objectiu és prestar un servei millor i més transparent en la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi, així com informar de la demanda real d’habitatges protegits de Sitges.

 

Consulta el reglament del registre de sol·licitants (pdf)

 

El RSHPOS és un registre públic, amb abast a tot el municipi; un instrument legal per aconseguir una gestió adequada del parc d’habitatges amb protecció oficial, mitjançant un control públic eficient en la seva adjudicació i transmissió. Forma part del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d’altres registres d’administracions locals que en tinguin i el propi de l’administració de la Generalitat de Catalunya. El Registre es regula pel reglament municipal i per les normes aplicables al Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya.


Per a què serveix?

És un pas previ necessari perquè les persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits participin en els processos d’adjudicació de les promocions públiques locals.

També proporciona a l’Ajuntament de Sitges informació útil i fiable sobre les necessitats d’habitatge amb protecció oficial de la ciutadania, així com indicadors de gènere, edat, procedència i característiques de les llars.


Com funciona?

La inscripció al Registre té vigència d’un any, pot renovar-se anualment i no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa l’adjudicació automàtica de cap habitatge.

El registre depèn de l’Ajuntament de Sitges, que el gestiona a través de l’Oficina Local de l’Habitatge (OLHS).