Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge de protecció oficial a Sitges

Actualització del ingressos 2021

Poden actualitzar els seus ingressos aquelles persones que els hagin millorat respecte el 2020, últim exercici fiscal disponible.

L’Ajuntament de Sitges permet acreditar els ingressos del 2021 per optar a la primera promoció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) a aquelles persones que hagin millorat la seva situació econòmica en relació al 2020. La regidora d’Habitatge, Júlia Vigo, ha manifestat que “som conscients que no es disposarà de la declaració de la renda del 2021 fins després de l’estiu i permetent acreditar una millora d’ingressos, podem ampliar el ventall d’accés de les persones interessades”. Les persones o unitats de convivència que es trobin en aquesta situació tenen l’opció de sol·licitar la modificació de dades, mitjançant instància, amb el títol ‘Renovació i modificació de dades de la inscripció a Registre HPO’.

La modificació de les dades referents als ingressos es pot acreditar amb un certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF emès per l’empresa o empreses en què s’hagi treballat el 2021. Els treballadors autònoms podran presentar el model 130 o 131, acompanyat del model 190.

Aquesta modificació és aplicable també a les persones pensionistes, que poden presentar el certificat de la pensió percebuda durant l’anualitat immediatament anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, i a les persones en situació d’atur, mitjançant el certificat de l’INEM, indicant el període d’atur i els imports percebuts durant l’anualitat immediatament anterior, si s’escau.